Predseda DR RgO  SPZ                                            PZ

__________________________________________________

1. MVDr. Ivan Míča                                                Čáry

 

P.č.

Dozorná rada RgO SPZ

 

 

Kandidát navrhnutý

na funkciu

 

PZ,  PS

1.

Milan Hôlka

Disciplinárny senát - predseda

Jablonka

2.

Mgr. Milan Kubovčiak

Disciplinárny senát

Bukovec

3.

Bohuslav Pavlík

Disciplinárny senát

Cerová

4.

Stanislav Velický

Disciplinárny senát

Lakšárska Nová Ves

5.

JUDr. Ladislav Ďorďovič

Disciplinárny senát

Prievaly

6.

Jozef Juríček

Časť pre kontrolnú činnosť

Častkov

7.

Vladimír Fiala

Časť pre kontrolnú činnosť

Šaštín Stráže