OSVETA - SLÁVNOSTNÁ RADA RGO SPZ - ODOVZDÁVANIE MEDAILÍ 22.6.2019