Duričské skúšky v PZ Stará Myjava 23.-24.11.2013

Chata „Lipovčeky“ Poľovníckeho združenia Stará Myjava v okrese Myjava bola organizačným centrom pre uskutočnenie duričských skúšok, ktoré sa konali v dňoch 23.- 24.novembra 2013. Po odznení poľovníckych fanfár predseda PZ Stará Myjava p.Pavol Kubík privítal všetkých účastníkov skúšok, ktoré boli v prvý deň spojené so spoločnou poľovačkou na diviačiu zver. Osobitne privítal JUDr.Juraja Procházku, predsedu RgO SPZ so sídlom v Senici, predsedu Obvodnej poľovníckej komory pre okresy Myjava a Senica Ing.Miroslava Masára a predsedu Kynologickej komisie RgO SPZ p.Františka Martiša. Potom sa už ujal slova hlavný rozhodca p.Rudolf Hládek z Nového Mesta nad Váhom, ktorý spolu so zborom rozhodcov riadil tieto duričské skúšky až do vyhlásenia výsledkov skúšok. Na duričské skúšky bolo prihlásených 12 vodičov, nastúpilo 11 vodičov a úspešne skúšky dokončili všetci zúčastnení psíci a sučky. Štyria v druhej cene a siedmi v tretej cene.

Druhý deň skúšok bol zahájený „ Skúškou odvahy “ v diviačom oplôtku PZ Turá Lúka. Tu najväčší záujem a odvahu na diviaka preukázala sučka Jagdterriera ASTA vodiča Bc.Jána Smolíčka z Myjavy.Víťazom duričských skúšok sa stala suka English Springer Spaniela Pegi Hadí vrch 171 b. II.cena s vodičom Ing. Petrom Halabrínom z PZ Turá Lúka, na druhom mieste skončil pes Jazvečík hrubosrstý Citt z Čárskych bábor 162 b. II.cena s vodičom Pavlom Šustekom z Holíča a tretia skončila suka Jazvečíka hrubosrstého Kiwi zo Šráneckých borín 160 b. II.cena s vodičom Ing.Petrom Pažickým z PZ Turá Lúka.Hlavný rozhodca pán Rudolf Hládek v závere skúšok poďakoval poriadajúcemu PZ Stará Myjava za výbornú organizáciu a priebeh skúšok. Regionálna organizácia so sídlom v Senici sa k vyhodnoteniu a poďakovaniu pripája.