PLÁN STRELECKÝCH PODUJATÍ NA ROK 2019 PORIADANÝCH SK RgO SPZ SENICA a OPK MYJAVA A SENICA

   Majstrovstvá OPK B-50, OS-40, M-400.docx 

   VSP B -100 26.5.2019.docx 

   VSP M-800, Memoriál Jána Janšáka 15.6.2019.docx 

   VSP B-100, Memoriál Jána Pánika 4.8.2019.docx 

   VSP G-200, 8.9.2019.docx 

   

 

                KYNOLOGICKÉ PODUJATIA  NA ROK 2019

  FSMP 3.8.2019.docx 

  BL V. ročník Memoriál Jána Machatu 15.9.2019.docx 

  JSSaMP, R 6.10.2019.docx 

  PF 13.10.2019.docx 

  FD 20.10.2019.docx 

  SD Cerová 24.-25.11.2019.docx 

  SD Lesy Sr š.p. OZ Šaštín Stráže 7.-8.12.2019.docx