INFORMAČNÝ LETÁK SPK

VIDEO: POĽOVNÍCKY INFOSERVIS - OHROZENIE HLUCHÁŇA

hluchan

EURÓPSKA KOMISIA ŽALUJE SLOVENSKO ZA OHROZENIE HLUCHÁŇA

Európska komisia oznámila, že sa rozhodla podať na Súdny dvor EÚ návrh na začatie konania proti Slovensku za ohrozenie hlucháňa hôrneho. Komisia konkrétne tvrdí, že SR do svojej národnej legislatívy správne nezaviedla, alebo že nedodržiava niektoré články európskej smernice o biotopoch a smernice o vtákoch. V rámci svojho mesačného balíka právnych rozhodnutí týkajúcich sa porušení právnych predpisov EÚ, ktorého sa dopustili jednotlivé členské štáty, EK upozornila, že v slovenských lesoch nachádzajúcich sa v lokalitách sústavy Natura 2000 prebieha intenzívna ťažba dreva. Ide najmä o asanačnú ťažbu vykonávanú v reakcii na rušivé zásahy v lesoch, ako je zamorenie lykožrútom alebo škody spôsobené búrkou.
Viac informácií nájdete TU.

MINISTERSTVO ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA SR POVOLILO ODSTRAŇOVANIE INVÁZNYCH DRUHOV ŽIVOČÍCHOV

Ministerstvo životného prostredia SR, odbor ochrany biodiverzity a krajiny ako príslušný orgán štátnej správy v oblasti prevencie a manažmentu introdukcie a šírenia inváznych nepôvodných druhov podľa § 7 ods. 1 písm. a) a § 8 písm. i) zákona č. 150/2019 Z. z. o prevencii a manazmente introdukcie a šírenia inváznych nepôvodných druhov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, na základe žiadosti Štátnej ochrany prírody Slovenskej republiky, doručenej ministerstvu dňa 25.11.2019 a v súlade s § 3 ods. 5 a ods. 6 zákona č. 150/2019 Z. z.

povoľuje ŠOP SR, so sídlom Tajovského 28B, 974 01 Banská Bystrica odstraňovať odchytom alebo usmrtením invázne nepôvodné druhy živočíchov uvedené: 

I. v zozname inváznych nepôvodných druhov vzbudzujúcich obavy EÚ,
II. v zozname inváznych nepôvodných druhov vzbudzujúcich obavy Slovenskej republiky.

Celé znenie povolenia nájdete TU.

PODPORTE PETÍCIU MOR HO ZA ŽIVÝ LES!

Snem Slovenskej poľovníckej komory plne podporuje petíciu MOR HO!, za záchranu lesa, vody v procese klimatických zmien a odstránenie ohrozenia človeka v prírode.

Iniciátorom výzvy a zároveň petície je OZ Živý les. Petičný hárok si môžete stiahnuť v prílohe po kliknutí na LINK.

peticia

POZN: 
Zoznam inváznych nepôvodných druhov vzbudzujúcich obavy EÚ predstavujú z poľovnej zveri: nutria vodná/riečna, psík medvedíkovitý, medvedík čistotný a ondatra pižmová.       
Zoznam inváznych nepôvodných druhov vzbudzujúcich obavy SR predstavuje: norok americký.

nutria

Sledujte FB facebook.com/polovnictvo.spk

insta instagram.com/polovnictvo_ma_zmysel

 
 

INFORMAČNÝ LETÁK SPK

PREDSTAVUJEME VÁM BROŽÚRU S NÁZVOM POĽOVNÍCTVO MÁ ZMYSEL

STIAHNITE SI JU AJ VY A POMÔŽTE NÁM ŠÍRIŤ OSVETU MEDZI NEPOĽOVNÍKMI

V roku 2020 si pripomíname 100. výročie organizovaného poľovníctva na Slovensku. Pri tejto príležitosti sme pre laickú verejnosť vydali informačnú brožúru s názvom kampane Poľovníctvo má zmysel.

Čo je to poľovníctvo? Prečo poľovníci lovia zver? Kde sa môže poľovať? Aký je rozdiel medzi rohom a parohom? A mnoho iných odpovedí na základné otázky nájdete v našej brožúre, ktorú si môžete stiahnuť po kliknutí na obrázok alebo z novo spustenej webovej stránky www.polovnictvomazmysel.sk

Povedzme ľuďom, že poľovníctvo je tu už sto rokov a že to, čo poľovníci robia má zmysel a dopad na náš každodenný život. Brožúra vyšla v tlačenej podobe v náklade 70 000 kusov, z toho 30 000 bolo zaslaných všetkým 60-tim obvodným poľovníckym komorám na Slovensku.

Slovenská poľovnícka komora, ako jednotná samosprávna organizácia zastrešuje všetkých, viac ako 63 tisíc poľovníkov a pokračuje tak v odkaze zakladateľa organizovaného poľovníctva gen. MUDr. Jana Červíčka - Lovecký ochranný spolok pre Slovensko (1920).

POZN: Brožúra nie je odbornou publikáciou, ale má len informatívny charakter, ktorý má poskytnúť všeobecný rozhľad laickej verejnosti o fungovaní poľovníctva na Slovensku.

 

KMPP

Regionálne kolo KMPP

Regionálne kolo KMPP V sobotu 18.5.2013 sa na strelnici RgO SPZ v Čáčove uskutočnilo regionálne kolo KMPP. Ráno nás privítalo zamračenou oblohou, dokonca nás postrašila i malá prehánka. Obavy z nepriazne počasia boli dôvodom, že jednotlivé súťažné stanovištia sme rozmiestnili...

KMPP

V tejto rubrike nie sú žiadne články.

Strelectvo

Verejný strelecký pretek „Guľový štvorboj G – 200", 6.9.2020

Slovenský poľovnícky zväz, Regionálna organizácia so sídlom v Senici usporiadala dňa 6.9.2020 na strelnici v Senici časť  Čáčov verejný strelecký pretek v poľovníckej disciplíne „ Guľový štvorboj G – 200“. Pretekári v tejto disciplíne strieľajú guľovými zbraňami po päť...

Memoriál J.Pánika VSP B-100, 2.8.2020

  Regionálna organizácia SPZ so sídlom v Senici usporiadala dňa 2.augusta 2020 na strelnici RgO SPZ v Čáčove už 22.ročník Verejného streleckého preteku „ Memoriál Jána Pánika“. Súťažilo sa na strelisku olympijská batéria v štyroch kolách po dvadsaťpäť terčov . Verejný...

Výsledková listina - Memoriál Jána Janšáka M-800, 28.6.2020

VSP M-800 Memoriál J.Janšáka 28.6.2020.xlsx  Verejný strelecký pretek  „ Memoriál Jána Janšáka M-800 “v malokalibrovkovom štvorboji.   Regionálna organizácia SPZ so sídlom v Senici usporiadala dňa 28.06. 2020 na strelnici v Senici časť Čáčov už XXIV. ročník Memoriálu Jána...

MEMORIÁL JÁNA JANŠÁKA M-800, 16.6.2019

  Verejný strelecký pretek „ Memoriál Jána Janšáka M-800 “v malokalibrovkovom štvorboji. Regionálna organizácia SPZ so sídlom v Senici usporiadala dňa 16.06. 2019 na strelnici v Senici časť Čáčov už XXIII. ročník Memoriálu Jána Janšáka v redukovanom guľovom štvorboji...

VSP B-100 26.5.2019

„ Verejný strelecký pretek v streľbe na olympijskej batérii „ Regionálna organizácia SPZ so sídlom v Senici usporiadala na strelnici RgO SPZ v Senici časť Čáčov dňa 26. mája 2019 Verejný strelecký pretek v streľbe na olympijskej batérii. Jednalo sa už o XIV. ročník tohto...

Výsledková listina - Memoriál Jána Pánika - 5.8.2018

Regionálna organizácia SPZ so sídlom v Senici usporiadala dňa 5. augusta 2018  na strelnici RgO SPZ v Čáčove už 20. ročník Verejného streleckého preteku " Memoriál Jána Pánika“. Tento pretek sa začal poriadať k ucteniu pamiatky po Jánovi Pánikovi z Rovenska, ktorý do jeho...

VSP B-100 27.5.2018

„ Verejný strelecký pretek v streľbe na asfaltové terče“ Regionálna organizácia SPZ so sídlom v Senici usporiadala na strelnici RgO SPZ v Senici časť Čáčov dňa 27. mája 2018 Verejný strelecký pretek v streľbe na asfaltové terče. Súťažiaci strieľali v štyroch kolách po dvadsaťpäť...