Strelectvo

MEMORIÁL JÁNA JANŠÁKA M-800, 16.6.2019

  Verejný strelecký pretek „ Memoriál Jána Janšáka M-800 “v malokalibrovkovom štvorboji. Regionálna organizácia SPZ so sídlom v Senici usporiadala dňa 16.06. 2019 na strelnici v...

VSP B-100 26.5.2019

„ Verejný strelecký pretek v streľbe na olympijskej batérii „ Regionálna organizácia SPZ so sídlom v Senici usporiadala na strelnici RgO SPZ v Senici časť Čáčov dňa 26. mája 2019...

VSP B-100 27.5.2018

„ Verejný strelecký pretek v streľbe na asfaltové terče“ Regionálna organizácia SPZ so sídlom v Senici usporiadala na strelnici RgO SPZ v Senici časť Čáčov dňa 27. mája 2018 Verejný...