Memoriál Jána Janšáka M-800, 27.06.2021

Memoriál JÁNA JANŠÁKA  M-800 v malokalibrovkovom štvorboji, 27.06.2021

Regionálna organizácia SPZ so sídlom v Senici usporiadala dňa 27.06. 2021 na strelnici v Senici časť Čáčov už XXV. ročník Memoriálu Jána Janšáka v redukovanom guľovom štvorboji M-800.

Poriadaním tohto preteku si Regionálna organizácia SPZ so sídlom v Senici, každý rok chce uctiť pamiatku pána Ján Janšáka, ktorý bol dlhoročným predsedom PZ Jablonica, funkcionárom OkO SPZ Senica a k poľovníctvu priviedol i svojich synov Jána , Jaroslava a vnuka Petra, ktorí vzorne reprezentujú svojho otca a dedka na streleckých podujatiach regionálnej i celoslovenskej úrovni.

Samotná súťaž sa uskutočnila v poľovníckej disciplíne malokalibrovkový štvorboj, na ktorom  pretekári strieľali na 50 metrovú vzdialenosť malokalibrovkami v ôsmich kolách po 10 výstrelov na terče líška, srnec, kamzík a diviak

O populárnosti tohto streleckého podujatia svedčí  záujem špičkových guličkárov, ktorí sa v počte 13 strelcov z celého Slovenska súťaže zúčastnili.

Riaditeľom súťaže bol JánJanšák z Jablonice. Nad regulárnosťou súťaže dohliadal zbor rozhodcov na čele s hlavným rozhodcom Jozefom Bachratým.

Pre súťažiacich sa sponzorsky podarilo RgO SPZ Senica zabezpečiť osem hodnotných cien, ktoré boli strelcom umiestneným na týchto miestach rozdelené nasledovné: 

V kategórii  „ Senior „ ( vek do 55 rokov vrátane) na prvom mieste skončil Ernest Jurkovič z Holíča s výsledkom 793 b., druhý sa umiestnil Ing. Róbert Láska z lesov SR s výsledkom 792 b., tretí skončil Peter Kalaš z Považskej Bystrice s výsledkom 791 b., a na štvrtom hodnotenom mieste sa umiestnil Jozef Kopál  z Partizánskeho s výsledkom 788 b..

V kategórii  „ Veterán „ ( vek nad 55 rokov ) sa na prvom mieste najlepším výsledkom umiestnil Ing. Štefan Bugyi zo Šiah s výsledkom 799 b. a okrem hodnotných cien sa na jeden rok stal držiteľom  veľkého putovného pohára  memoriálu Jána Janšáka z XXV. Ročníka. Na druhom mieste skončil Daniel Matečný z Trenčína s výsledkom 780 b., tretí skončil Štefan Flux st. z Chropova s výsledkom 776 b., a na štvrtomhodnotenom mieste v tejto kategórii sa umiestnil Ján Janšák z Jablonice s výsledkom 733 b..

Štyria pretekári dosiahli svojim výsledkom titul Majster streľby SPZ, piati pretekári získali I. VT. SPZ, jeden pretekár II. VT SPZ a jeden pretekár III. VT SPZ.

Športové poháre pre prvých troch pretekárov v každej kategórii sponzorsky zabezpečila firma EX3 Hílek a spol a.s. Senica.

O občerstvenie  v bufete sa postaral Ivan Mertel z PZ Senica bažantnica.