O NÁS

Slovenský poľovnícky zväz – Regionálna organizácia so sídlom v Senici eviduje k 31. marcu 2013 spolu 1200 členov SPZ.

K 01.04. 2013 naša RgO SPZ so sídlom v Senici zastrešuje 40 PZ a PS.

V okrese Myjava je 11 poľovníckych združení s revírom. V okrese Senica je 29 poľovníckych združení a poľovníckych spoločenstiev s revírom 1 bez revíru.

V okrese Myjava sa nachádzajú 2 PZ, ktoré nie sú v organizačnej štruktúre RgO SPZ so sídlom v Senici a v okrese Senica je 1 režijný poľovný revír ŠL SR š.p. a 1 Zverník, ktoré taktiež nie sú v štruktúre RgO SPZ.

Poľovnícke združenia a poľovnícke spoločnosti spolu obhospodarujú 87.819 ha poľovnej plochy. Obidva okresy sú zaradené do chovateľských oblastí MI, MII, SI, SII, SIV, do danielých , mulfonich lokalít D3, D4, M1.

Najväčšie zastúpenie v poľovných revíroch je srnčia, diviačia a jelenia zver, v niektorých poľovných revíroch sa vyskytuje danielia a muflonia zver. Napriek tomu, že mnohé poľovné revíry sú zaradené do chovateľských oblastí s malou zverou, bažant poľný a zajac poľný, je táto zver dlhodobo na ústupe. Ďalej sú tu zastúpené líška hrdzavá, jazvec lesný, kuna lesná a skalná a ďalšie druhy srstnatých a pernatých predátorov.