Zoznam 

členov odborných komisií RgO SPZ na nové volebné obdobie 2022-2027

 

P.č.

Osvetová  komisia RgO SPZ

 

 

PZ,  PS

1.

Ing. Jaromír Pláteník

Senica - bažantnica

2.

Bc. Róbert Macek

Borský Mikuláš

3.

Jaroslav Janšák

Jablonica

4.

Pavol Sládeček

VPP  Vrbovce

5.

Mgr. Lucia Mihálová

PZ Kúty

6.

Ing. Cvečka Ján

Štefanov

7.

Ing. Šarabok Ľubomír

VPP Branč

 

P.č.

Poľovnícka komisia RgO SPZ

 

 

PZ,  PS

1.

Ing. Pavol  Konečný

Stará Myjava

2.

Emil Macek

Borský Mikuláš

3.

Marián Hološka

Cerová

4.

Ján Janšák

Jablonica

5.

JUDr. Ivan Holič

Prievaly

6.

Ing. Ivan Holič

Prievaly

7.

Ing. Ján Kavický

VPP Vrbovce

8.

Patrik Polák

Kúty

9.

Ing. Juraj Kovár

Myjava pole

10.

Ivan Mertel

Senica bažantnica

11.

Jozef Bachratý

Senica les

12.

Ing. Peter Cintula

Borský Mikuláš

13.

Ing. Peter Pažický

Turá lúka

14.

Michal Jonáš

Vinohrady Kunov

15.

Mgr.Branislav Ňukovič

Vinohrady Kunov

 

P.č.

Strelecká komisia  RgO SPZ

 

 

PZ,  PS

1.

Jozef  Bebčák

Turá Lúka

2.

Michal Vizváry

Štefanov

3.

František Martiš

Koválov

4.

Stanislav Velický

Lakšárska Nová Ves

5.

Viliam Uhrínek

Prievaly

6.

Ján Polák

Štefanov

7.

MVDr. Peter Betták

Smolinské

8.

Rastislav Eliáš

VPP Vrbovce

9.

Henrieta Blatnická

Dojč

10.

Rudolf Kadlečík

VPP Branč

 

P.č.

Ekonóm RgO SPZ

 

 

PZ,  PS

1.

Ing. Norbert Galčík

Moravský Svätý Ján

 

P.č.

Organizačno právna komisia RgO SPZ

 

PZ,  PS

1.

Ing. Peter Pažický

Turá Lúka

2.

JUDr. Vladimír Polák

Vrbovce

3.

Ing. Richard Macek

Borský Mikuláš

4.

JUDr. Pokus Milan

Lakšárska Nová Ves