Zoznam

navrhnutých kandidátov do odborných komisií RgO SPZ na nové volebné obdobie 2017-2022 na schválenie Snemom RgO SPZ konanom 29. apríla 2017.

 

P.č.

Osvetová  komisia RgO SPZ

 

PZ,  PS

 

1.

Ing. Jaromír Pláteník

Senica - bažantnica

2.

Bc. Róbert Macek

Borský Mikuláš

3.

Jozef Rehák

PZ Cerová

4.

Ing. Ľubomír Šarabok

Častkov

5.

Jaroslav Janšák

Jablonica

6.

Pavol Sládeček

VPP  Vrbovce

7.

Mgr. Lucia Mihálová

PZ Kúty

 

P.č.

Poľovnícka komisia RgO SPZ

 

PZ,  PS

 

1.

Ing. Pavol Hrnčiar

Turá Lúka

2.

Ing. Peter Cintula

Borský Mikuláš

3.

Tibor Závodný ml.

Brezová – pole

4.

Michal Malek

Bukovec

5.

Miroslav Gavlas

Bukovec

6.

Marián Hološka

Cerová

7.

Peter Morávek

Častkov

8.

Ján Janšák

Jablonica

9.

JUDr. Ivan Holič

Prievaly

10.

Ing. Ján Hyža

Sobotište

11.

Ing. Ján Šimurda

Šajdíkové Humence

12.

Ing. Ján Kavický

VPP Vrbovce

13.

Martin Hvorecký

Kúty

 

P.č.

Strelecká komisia  RgO SPZ

 

PZ,  PS

 

1.

Jozef  Bebčák

Turá Lúka

2.

Miroslav Krištof

Bukovec

3.

Ján Stanek

Cerová

4.

Martin Kolárik

Jablonka

5.

František Martiš

Koválov

6.

Stanislav Velický

Lakšárska Nová Ves

7.

Anton Čech

Lakšárska Nová Ves

8.

Viliam Uhrínek

Prievaly

9.

Ján Polák

Štefanov

10.

MVDr. Peter Betták

Smolinské

11.

Rastislav Eliáš

VPP Vrbovce

 

P.č.

Ekonomická  komisia RgO SPZ

 

PZ,  PS

 

1.

Ing. Norbert Galčík

 Moravský Svätý Ján

2.

Ing. Radovan Podmajerský

Turá Lúka

3.

Ing. Vladimír Černák

VPP Vrbovce

 

P.č.

Organizačno právna komisia RgO SPZ

PZ,  PS

 

1.

Ing. Pavol Konečný

Stará Myjava

2.

Ing. Richard Macek

Borský Mikuláš

3.

Ing. Miroslav Masár

Cerová            

4.

JUDr. Vladimír Polák

VPP Vrbovce

5.

JUDr. Milan Pokus

Lakšárska Nová Ves