Osveta

Detský poľovnícky deň v Senici

Detský poľovnícky deň v Senici. V krásnom prírodnom prostredí strelnice v Čáčove sa dňa 20.mája 2018 za zvukov lesničky začalo regionálne kolo KMPP. Účastníkov privítal Jozef Bachratý, tajomník RgO SPZ so sídlom v Senici . Po udelení organizačných pokynov a raňajkách,...

Mladí sa stretli v Čáčove

Prvá akcia Osvetovej komisie po tohtoročnom Sneme RgO SPZ Senica bola súťaž členov KMPP, ktorá sa uskutočnila 21.mája 2017 už tradične na strelnici RgO v Čáčove. V peknom prírodnom prostredí zazneli  v rámci otvorenia podujatia fanfáry  lesnice v podaní člena OK Pavla...

KMPP - 16.5.2015

Mladé nádeje súťažili v Čáčove Dňa 16. mája 2015 sa opäť po roku zišli členovia z KMPP v rámci RgO SPZ so sídlom v Senici, aby preukázali svoje vedomosti a dovednosti a súťažili o to, kto bude v tomto roku reprezentovať našu regionálnu organizáciu na...

Družba

„ Družba pokračuje i po 50-tich rokoch " Dňa 31.5.2014 sa uskutočnilo stretnutie zástupcov RgO SPZ z okresu Senica a Myjava s priateľmi Hubertovho cechu OMS ČMMJ z okresu Břeclav. Rokovanie prebiehalo v Hustopečiach u Brna vo vinárničke populárneho speváka, ale aj...

KMPP 2014

Výsledková listina KMPP.xls (25600)      

Kandidáti absolvovali skúšky z poľovníctva a doplnkovú skúšku

Dňa 12.4.2014 sa v Súkromnej strednej škole podnikania v Senici konali skúšky z poľovníctva a doplnkovej skúšky z poľovníctva. Uchádzačov o 1.PL okrem pekného počasia privítali zástupcovia organizátora skúšok OPK pre okresy Myjava a Senica ing. Jozef Masár – predseda, ing. Jaromír...

Poľovníci z okresov Myjava a Senica vystavovali

V dňoch 18/03 – 23/03 sa v MsDK (mestskom KD) v Senici uskutočnila chovateľská prehliadka trofejí raticovej zveri za poľovnícku sezónu 2013/14 a následne i výstava so sprievodnými akciami. Odborné komisie posúdili celkom 202 jeleních parohov a zhôd, 172...

Regionálne kolo KMPP

V sobotu 18.5.2013 sa na strelnici RgO SPZ v Čáčove uskutočnilo regionálne kolo KMPP. Ráno nás privítalo zamračenou oblohou, dokonca nás postrašila i malá prehánka. Obavy z nepriazne počasia boli dôvodom, že jednotlivé súťažné stanovištia sme rozmiestnili pod prístrešky, čo...