Osveta

PZ JABLONICA - poľovníci pre deti

Veľmi vydarená akcia konaná dňa 29.6.2019 pri príležitosti 70.výročia založenia Poľovníckeho združenia Jablonica sa uskutočnila v historickom parku v Jablonici. Súťaží na Poľovníckom chodníku sa zúčastnilo 178 detí, ktoré súťažili na 9-tich stanovištiach. V sprievodných podujatiach boli pripravené...

Detský poľovnícky deň v Senici

V krásnom prírodnom prostredí strelnice v Čáčove sa dňa 20.mája 2018 za zvukov lesničky začalo regionálne kolo KMPP. Účastníkov privítal Jozef Bachratý, tajomník RgO SPZ so sídlom v Senici . Po udelení organizačných pokynov a raňajkách, prebehla prvá disciplína a to...

Mladí sa stretli v Čáčove

Prvá akcia Osvetovej komisie po tohtoročnom Sneme RgO SPZ Senica bola súťaž členov KMPP, ktorá sa uskutočnila 21.mája 2017 už tradične na strelnici RgO v Čáčove. V peknom prírodnom prostredí zazneli  v rámci otvorenia podujatia fanfáry  lesnice v podaní člena OK Pavla...

KMPP - 16.5.2015

Mladé nádeje súťažili v Čáčove Dňa 16. mája 2015 sa opäť po roku zišli členovia z KMPP v rámci RgO SPZ so sídlom v Senici, aby preukázali svoje vedomosti a dovednosti a súťažili o to, kto bude v tomto roku reprezentovať našu regionálnu organizáciu na...

Družba

„ Družba pokračuje i po 50-tich rokoch " Dňa 31.5.2014 sa uskutočnilo stretnutie zástupcov RgO SPZ z okresu Senica a Myjava s priateľmi Hubertovho cechu OMS ČMMJ z okresu Břeclav. Rokovanie prebiehalo v Hustopečiach u Brna vo vinárničke populárneho speváka, ale aj...

KMPP 2014

Výsledková listina KMPP.xls (25600)