PZ JABLONICA - poľovníci pre deti

Veľmi vydarená akcia konaná dňa 29.6.2019 pri príležitosti 70.výročia založenia Poľovníckeho združenia Jablonica sa uskutočnila v historickom parku v Jablonici. Súťaží na Poľovníckom chodníku sa zúčastnilo 178 detí, ktoré súťažili na 9-tich stanovištiach. V sprievodných podujatiach boli pripravené ukážky výcviku a práce služobných policajných psov, ukážka plemien poľovných psov, jazda na poníkoch a iné atrakcie.Podujatie malo veľký úspech u verejnosti a prispelo k propagácii poľovníctva.

 Dušan Kabaňa, predseda PZ