Členovia DR RgO SPZ 2022-2027

P.č.

Dozorná Rada

RgO SPZ Senica

 

PZ,  PS

1.

MVDr. Ivan Míča

Čáry

2.

Mgr. Peter Sekáč  EČ

Koválov

3.

Kolárik Martin  DS

Jablonka

4.

Stanislav Velický DS

Lakšárska Nová Ves

5.

JUDr. Ladislav Ďorďovič  DS

Prievaly

6.

Ing. František Petráš  EČ

Senica bažantnica

7.

Ing. Igor Rybnikár DS

Vrbovce

8.

Vladimír Fiala ml.  EČ

Šaštín Stráže