PL pre cudzincov od 22.05.2022

Poplatok za vydanie poľovného lístka pre cudzincov v rámci štátov EÚ   

1.

 týždenného

50,-€

2.

 mesačného

100,-€

3.

ročného 

200,-€

4.

5 ročného 

400,-€

5.

10 ročného

800,-€

6.

pre osobu nad 62 rokov (na dobu neurčitú)

1 000,-€

 

Poplatok za vydanie poľovného lístka pre cudzincov mimo štátov EÚ   

1.

týždenného

50,-€

2.

mesačného

100,-€

3.

ročného - ak je doba povoleného pobytu minimálne 1 rok a viac

200,-€

4.

5 ročného - ak je doba povoleného pobytu minimálne 5 rokov a viac

400,-€

 

Poplatok za predĺženie platnosti poľovného lístka pre cudzincov v rámci štátov EÚ   

1.  

 týždenného, mesačného, pre osobu nad 62 rokov (na dobu neurčitú)                                                                             

nepredlžuje sa 

2.

 ročného

100,-€

3.

 5 ročného 

200,-€

4.

 10 ročného 

400,-€

Poplatok za predĺženie platnosti poľovného lístka pre cudzincov mimo štátov EÚ   

1.

 týždenného, mesačného

nepredlžuje sa

2.

 ročného - ak je doba povoleného pobytu minimálne 1 rok a viac

100,-€

3. 

 5 ročného - ak je doba povoleného pobytu minimálne 5 rokov a viac    

200,-€