Celoslovenské kolo KMPPP

Celoslovenské kolo KMPPP

uskutočnené 22.6.2024 v Liptovskom Hrádku - o putovný pohár prezidenta SPZ.

Víťazom sa stal Adam Hájek z RgO SPZ Senica pod vedením JUDr. Štefana Makovníka - vedúceho krúžku KMPPP PZ Senica-Bažantnica.

Ďakujeme za vzornú reprezentáciu všetkým trom chlapcom :

Adamovi Hájkovi

Michalovi Hajdinovi

Jakubovi Ladovičovi