Mladí sa stretli v Čáčove

Prvá akcia Osvetovej komisie po tohtoročnom Sneme RgO SPZ Senica bola súťaž členov KMPP, ktorá sa uskutočnila 21.mája 2017 už tradične na strelnici RgO v Čáčove. V peknom prírodnom prostredí zazneli  v rámci otvorenia podujatia fanfáry  lesnice v podaní člena OK Pavla Sládečka. Po výdatných raňajkách sa rozbehla súťaž na jednotlivých odborných pracoviskách.

Umúdrilo  sa i počasie a tak bolo možné  na záver konštatovať, že členovia krúžkov prišli svedomito pripravení, čomu zodpovedali i bodové hodnotenia. 

Všetci mladí pretekári boli odmenení darčekmi a prví piati okrem diplomov obdržali i praktické vecné ceny.

Sladkým prekvapením bola pre účastníkov torta s poľovníckou tematikou, ktorú vlastnoručne pripravila nová členka OK Mgr. Lucia Mihálová.

Na celoslovenskom kole o pohár prezidenta SPZ nás budú reprezentovať členovia KMPP pri PZ Moravský Svätý Ján v zložení Viktor Belanský, Marián Hrozen, Jakub Zelenka.

Záverom bolo poďakované i rozhodcom za objektívne posudzovanie a najmä vedúcim krúžkov, ktoré sa celoročne mládeži venujú.

                                                                                                                                Ing. Jaromír Pláteník – predseda OK RgO                                                                                                                                                                             SPZ Senica