Osveta

Družba

„ Družba pokračuje i po 50-tich rokoch " Dňa 31.5.2014 sa uskutočnilo stretnutie zástupcov RgO SPZ z okresu Senica a Myjava s priateľmi Hubertovho cechu OMS ČMMJ z okresu Břeclav. Rokovanie prebiehalo v Hustopečiach u Brna vo vinárničke populárneho speváka, ale aj...

KMPP 2014

Výsledková listina KMPP.xls       

Kandidáti absolvovali skúšky z poľovníctva a doplnkovú skúšku

Dňa 12.4.2014 sa v Súkromnej strednej škole podnikania v Senici konali skúšky z poľovníctva a doplnkovej skúšky z poľovníctva. Uchádzačov o 1.PL okrem pekného počasia privítali zástupcovia organizátora skúšok OPK pre okresy Myjava a Senica ing. Jozef Masár – predseda, ing. Jaromír...

Poľovníci z okresov Myjava a Senica vystavovali

V dňoch 18/03 – 23/03 sa v MsDK (mestskom KD) v Senici uskutočnila chovateľská prehliadka trofejí raticovej zveri za poľovnícku sezónu 2013/14 a následne i výstava so sprievodnými akciami. Odborné komisie posúdili celkom 202 jeleních parohov a zhôd, 172...

Regionálne kolo KMPP

V sobotu 18.5.2013 sa na strelnici RgO SPZ v Čáčove uskutočnilo regionálne kolo KMPP. Ráno nás privítalo zamračenou oblohou, dokonca nás postrašila i malá prehánka. Obavy z nepriazne počasia boli dôvodom, že jednotlivé súťažné stanovištia sme rozmiestnili pod prístrešky, čo...