Kandidáti absolvovali skúšky z poľovníctva a doplnkovú skúšku

Dňa 12.4.2014 sa v Súkromnej strednej škole podnikania v Senici konali skúšky z poľovníctva a doplnkovej skúšky z poľovníctva. Uchádzačov o 1.PL okrem pekného počasia privítali zástupcovia organizátora skúšok OPK pre okresy Myjava a Senica ing. Jozef Masár – predseda, ing. Jaromír Pláteník – vedúci kurzu a p.Jozef Benkovič, trubač z obce Láb. Následne bola predstavená skúšobná komisia z OPK Malacky a zástupca Policajného zboru SR Senica.
Po uvítaní sa rozišli po jednotlivých skupinách A a B, kde zúročili svoje vedomosti, ktoré získali počas teoretickej prípravy a praktickej prípravy v PR. 
Po vykonaní skúšky z poľovníctva absolvovali doplnkovú skúšku z poľovníctva na získanie spôsobilosti na držanie zbraní a streliva. Záverečné vyhodnotenie skúšok ukázalo vysokú pripravenosť kandidátov na tieto skúšky. Z celkového počtu 29 skúšku z poľovníctva absolvovali všetci. Doplnkovú skúšku z poľovníctva absolvovalo 22, jeden uchádzač v doplnkovej skúške neobstál.
Po vyhodnotení priebehu skúšok, odovzdaní vysvedčení a po zaznení slávnostných fanfár kandidáti pozvali skúšobnú komisiu pre skúšku z poľovníctva 
a doplnkovej skúške z poľovníctva, zástupcov OPK pre okresy Myjava a Senica na slávnostný obed. 
Absolventi boli prijatí na mimoriadnom zasadnutí Predstavenstva RgO SPZ za riadnych členov SPZ a v týchto dňoch sú im vydávané poľovné lístky.