KMPP - 16.5.2015

Mladé nádeje súťažili v Čáčove

Dňa 16. mája 2015 sa opäť po roku zišli členovia z KMPP v rámci RgO SPZ so sídlom v Senici, aby preukázali svoje vedomosti a dovednosti a súťažili o to, kto bude v tomto roku reprezentovať našu regionálnu organizáciu na celoslovenskej súťaži o pohár prezidenta SPZ v Liptovskom Hrádku.

V slnečnom ráne zazneli na strelnici v Čáčove tóny lesnice doplnené spevom pána Hajdina z Moravského Svätého Jána, čo zvýraznilo slávnostný ráz podujatia.

Po úvodných slovách a organizačných pokynoch začali všetci súťažiaci prvou disciplínou a to písomným testom, ktorý bol v tomto roku rozšírený o nové otázky. Potom sa už rozišli na jednotlivé odborné pracoviská, kde plnili ďalšie úlohy. Pekné jarné počasie, vzorne pripravený areál strelnice, dobré znalosti , šikovnosť členov KMPP a objektivita rozhodcov, prispeli k celkovému úspešnému priebehu celého podujatia.

Po zrátaní výsledkov sa ukázalo, že najlepšie boli pripravení žiaci z KMPP pri PZ Moravský Svätý Ján. O absolútnom víťazovi celej regionálnej súťaže sa rozhodovalo až v rozstrele ( streľba zo vzduchovky), nakoľko dvaja pretekári  mali rovnaký počet bodov.

Na prvom mieste sa s počtom  získaných 200 bodov zúčastnil Patrik Hajdin,  druhé miesto obsadil Viktor Belanský, tretiu priečku si vybojoval Lukáš Linder všetci z PZ Moravský Svätý Ján.

Pre všetkých zúčastnených bolo pripravené občerstvenie, darčekový  balíček obdržal každý zo súťažiacich a samozrejme pre prvých šiestich boli okrem diplomov pripravené i vecné ceny o ktoré sa zaslúžili sponzori Alchem s.r.o. Senica, Eismann Holíč, a PZ Kúty.

Na záver bolo vyslovené poďakovanie všetkým zúčastneným, osobitne vedúcim krúžkov za ich záslužnú činnosť a vyslovená nádej, že práca s deťmi bude i naďalej v rámci našej regionálnej organizácie úspešne pokračovať.

 

                                                                           Ing. Jaromír Pláteník

predseda OK RgO SPZ Senica