Družba

„ Družba pokračuje i po 50-tich rokoch "

Dňa 31.5.2014 sa uskutočnilo stretnutie zástupcov RgO SPZ z okresu Senica a Myjava s priateľmi Hubertovho cechu OMS ČMMJ z okresu Břeclav. Rokovanie prebiehalo v Hustopečiach u Brna vo vinárničke populárneho speváka, ale aj poľovníka Jožku Šmukaře. Takéto stretnutia sa konávajú pravidelne, každoročne už od r. 1964, čiže sme si pripomenuli 50. výročie tejto veľmi plodnej spolupráce v oficiálnych príhovoroch vedúcich oboch delegácií Ing. Jána Poláka a JUDr. Juraja Procházku boli spomenuté významné medzníky tejto dlhodobej vzájomnej družby. Minútou ticha sme si uctili pamiatku tých, ktorí stáli pri zrode tejto myšlienky a žiaľ už odišli do večne zelených hájov poľovníckeho neba...

V príjemnom prostredí starodávnej pivnice pri výbornom občerstvení a znamenitom moravskom vínku sa veľa spomínalo. Na rad prišli i rôzne poľovnícke zážitky a historky, ale i výmena skúseností, najmä z oblasti starostlivosti o drobnú zver, ktorá sa na Južnej Morave v prevažnej väčšine revírov stále ešte vyskytuje a úspešne poľovnícky obhospodaruje. Vzácnu priateľskú atmosféru doplnili i poľovnícke pesničky pri cimbále, ktorý majstrovsky ovláda p.Rampáček a ako inakšie s predspevom Jožku Šmukaře.

Za uplynulé desaťročia vzniklo nespočetné množstvo priateľských vzťahov nielen osobných, ale i medzi poľovníckymi združeniami. Pravidelné vzájomné návštevy počas výstav poľovníckych trofejí na Záhorí alebo v regióne Slovácka, účasť na streleckých pretekoch, kynologických akciách, ale i na poľovačkách sú toho dôkazom.

V 80. rokoch minulého storočia bola zaužívaná i vzájomná výmena skúšobných komisií pri skúškach žiadateľov o 1. poľovný lístok.

Uplynulé desaťročia preukázali, že nás rieka Morava nerozdeľuje, ale pri výkone práva poľovníctva a i v osobných a pracovných vzťahoch vzájomne spája. Sobotňajšie popoludnie rýchlo ubehlo, no rozchádzali sme sa s tým, že sa už tešíme na ďalšie vzájomné podujatia.

Fotografie z tejto akcie nájdete na: www.spzse.sk/fotogaleria/fotogaleria-2014/