Výtvarná súťaž "Zver v našich lesoch"

     Regionálna organizácia Slovenského poľovníckeho zväzu so sídlom v Senici združuje poľovníkov z okresov Myjava a Senica. Pravidelne popri výstave trofejí zveri organizujeme výstavku výtvarných prác detí s tematikou prírody a v nej voľné žijúcej zveri. V tomto roku pre známe príčiny v súvislosti s pandémiou sa výstava trofejí neuskutočnila, no výtvarné práce žiaci vypracovali nakoľko súťaž bola zadávaná už v januári. Porota zložená z učiteľov výtvarnej výchovy na čele s pánom Štefanom Orthom, nemala ľahkú úlohu, pretože výtvarné dielka boli prevažne veľmi vydarené. Nakoniec porota ocenila celkovo 22 prác v piatich kategóriách. Žiaľ ani zámer uskutočniť stretnutie úspešných autorov spojené s odovzdávaním ocenení sa nemohlo konať a tak odovzdávanie prebehlo individuálne na školách. Záverom chcem pogratulovať úspešným autorom výtvarných prác, všetkým, ktorí sa organizačne na celom podujatí podieľali a vysloviť presvedčenie, že budúce obdobné akcie prebehnú už po zvládnutí pandémie v normálnom režime. Najmä preto, že úspešná spolupráca poľovníkov a škôl v našich okresoch pretrváva vyše štyri desaťročia. Či už ide o uvedenú súťaž alebo pôsobenie „Krúžkov mladých poľovníkov a ochrancov prírody“.

Autori ocenených prác obdržali diplomy z rúk pána Martina Dudáša, vedúceho Spoločného školského úradu v Senici, tiež vecné darčeky, na ktoré prispeli mesto Senica a Europe Direct Senica.  

 

Ing.Jaromír Pláteník

Osvetová komisia RgO SPZ Senica