Detský poľovnícky deň v Senici

V krásnom prírodnom prostredí strelnice v Čáčove sa dňa 20.mája 2018 za zvukov lesničky začalo regionálne kolo KMPP. Účastníkov privítal Jozef Bachratý, tajomník RgO SPZ so sídlom v Senici . Po udelení organizačných pokynov a raňajkách, prebehla prvá disciplína a to teoretické testy. Následne už súťažiaci preukazovali svoje vedomosti na jednotlivých  odborných pracoviskách a my dospelí, sme boli milo prekvapení, ako dobre boli žiaci pripravení.

Uznanie a poďakovanie si zasluhujú i vedúci krúžkov, ktorí sa venujú školskej mládeži počas celého roka. Rozvíjajú ich vedomosti, ale čo je veľmi dôležité upevňujú v nich kladný vzťah k prírode.

Vydarené podujatie vyvrcholilo vyhlásením celkových výsledkov a ocenením tých najlepších diplomami a vďaka sponzorovi i vecnými cenami.

Okrem toho každý účastník súťaže bol  na záver ocenený balíčkom „ dobrôt“ .

Traja najúspešnejší a to Viktor Belanský, Marián Hrozen a Jakub Zelenka . všetci traja z KMPP PZ Moravský Svätý Ján, nás budú reprezentovať na celoslovenskom kole súťaže "O pohár prezidenta SPZ“ v Banskej Štiavnici.

Je to i ocenenie práce krúžku v Moravskom Svätom Jáne, kde sa už tradične a dlhodobo mládeži venujú. Nespornú zásluhu má na tejto činnosti  Štefan Haššo, súčasný predseda PZ Moravský Svätý Ján.

Dôležité zábery zo súťaže budú spropagované i v miestnej televízii TV- SEN.

 

                                                           Ing. Jaromír Pláteník

                                                predseda OK RgO SPZ so sídlom v Senici