Memoriál J.Pánika VSP B-100, 2.8.2020

 

Regionálna organizácia SPZ so sídlom v Senici usporiadala dňa 2.augusta 2020 na strelnici RgO SPZ v Čáčove už 22.ročník Verejného streleckého preteku „ Memoriál Jána Pánika“.

Súťažilo sa na strelisku olympijská batéria v štyroch kolách po dvadsaťpäť terčov . Verejný strelecký pretek zahájil tajomník RgO SPZ Senica Jozef Bachratý, ktorý privítal všetkých prítomných, osobitne pretekárov zo susednej Českej republiky a v krátkosti oboznámil so záslužnou činnosťou pána Jána Pánika, ktorý sa významnou mierou ako dlhoročný predseda streleckej komisie RgO SPZ Senica podieľal na vybudovaní streleckého areálu v Čáčove, k uctenie jeho pamiatky vyzval prítomných k minúte ticha.

Nad regulárnosť súťaže dohliadal rozhodcovský zbor na čele s hlavný rozhodcom Jozefom Bebčákom z Myjavy.

VSP sa zúčastnilo 41 pretekárov, z toho 6 pretekárov z ČR. RgO SPZ Senica sa vďaka podpore a pochopeniu zo strany sponzorov podarilo zabezpečiť hodnotné ceny  pre súťažiacich, ktorí sa umiestnili na 1-15 mieste. Toto poradie bolo nasledovné:

víťazom 22. ročníka memoriálu Jána Pánika sa stal Jozef Rak z Nemšové  ČR, 97b., ktorý si okrem putovného pohára odniesol  povolenie na ulovenie medailového daniela. Na druhom mieste skončil Filip Huťan z Malaciek, 96 b., na treťom mieste skončilAdrián Gyarmati z Veľkého Biela, 96b., štvrtý skončil Ľubomír Uličný z Liptovského Mikuláša, 95b., piaty skončil Jozef Mancír z Nitry, 95b., šiesty skončil Gabor Rajko-Nesvady, 95b., siedmy skončil Stanislav Sofka-Malacky, 94b., ôsmi skončil Pavel Krčma Nezdanice ČR, 94b., deviaty skončil Imrich Szabadoš-Šamorín, 93b., na desiatom mieste sa umiestnil Pavol Mudroch-Matúškovo, 92b., jedenásty skončil Milan Kovár-Malacky, 92b., dvanásti skončil Pavel Hruška-Blatnice pod Sv. Antonínkem ČR , 92b., trinásty skončil Jozef Šedivý-Zlaté Moravce, 91b., štrnásty skončil Tomáš Foltán- Velké Uherce, 91b. a  na pätnástom mieste sa umiestnil Matej Uličný z Liptovského Mikuláša, 91b.

Dobrá organizácia preteku prispela k jeho hladkému priebehu, spokojnosti strelcov početnej korony i vďaka dobrému bufetu v réžii pána Ivana Mertela zo Senice.

Jozef Bachratý – tajomník RgO SPZ so sídlom v Senici