VSP B-100 9.10.2021

 

Regionálna organizácia SPZ so sídlom v Senici pre  okresy Myjava  a Senica usporiadala na strelnici RgO SPZ v Senici časť Čáčov dňa 09. októbra 2021

Verejný strelecký pretek v streľbe na olympijskej batérii.

Zahájenie sa uskutočnilo hneď po vylosovaní poradia, nakoľko bolo prihlásených 42 pretekárov, čo je maximálny možný počet , ktorý dovoľuje časovo toto strelecké podujatie  zvládnuť.

Samotná účasť strelcov zo Slovenska i českej republiky nasvedčuje o tom, že strelecké súťaže poriadané RgO SPZ so sídlom v Senici  majú vždy veľmi dobrú organizáciu a vysokú úroveň, čo sa potvrdilo i v tomto prípade.

Súťažilo sa v štyroch kolách po dvadsaťpäť terčov, takže mohli dosiahnuť  maximálny počet 100 terčov, o konečnom poradí na druhom a treťom mieste musel rozhodnúť rozstrel systémom KO.

Nad regulérnosťou tohto posledného streleckého podujatiav roku 2021 dohliadal zbor rozhodcov na čele s hlavným rozhodcom Jozefom Bebčákom z Myjavy, MVDr. Petrom Bettáko zo Smolinského a Jozefom Bachratým zo Senice.

RgO SPZ Senica zabezpečila pre strelcov sponzorsky hodnotné ceny  pre prvých dvadsať strelcov. Pre obmedzený priestor uvádzam poradie na 1-10 mieste  nasledovne:

Víťazom preteku sa stal Jozef Rak z Nevšovej ČR, na druhom mieste skončil Ján Miloševič z Veľkého Biela, na treťom mieste skončil Milan Zábranský z Nitry, štvrtý skončil Andrej Tóth  z Galanty, piaty skončil Michal Pikus zo Senca, na šiestom mieste sa umiestnil Imrich Sabadoš zo Šamorína, siedmy skončil Jozef Mancír z Nitry, na ôsmom mieste skončil  Martin Olejník z Kuklova, deviaty skončil Miroslav Beitl z Malaciek na desiatom mieste sa umiestnil Stanislav Pospíšil z Lipova ČR.

Počasie bolo pekné i keď trochu chladnejšie, o dobrú pohodu strelcov sa podávaním poľovníckych špecialít v bufete postaral Ivan Mertel z PZ Senica – bažantnica. Po odovzdaní cien bolo spoločná fotografia ukončením tohto vydareného streleckého podujatia na strelnici RgO SPZ Senica časť Čáčov.