Memoriál Jána Pánika VSP-B100,01.08.2021

„ Memoriál Jána Pánika  B-100   23. ročník „

Regionálna organizácia SPZ so sídlom v Senici usporiadala dňa 1. augusta 2021  na strelnici RgO SPZ v Čáčove  už 23. ročník Verejného streleckého preteku

„ Memoriál Jána Pánika“.

Strelci súťažili na strelisku olympijská batéria v štyroch kolách po dvadsaťpäť terčov . Verejný strelecký pretek zahájil tajomník RgO SPZ Senica Jozef Bachratý, ktorý privítal všetkých prítomných a v krátkosti oboznámil so záslužnou činnosťou pána Jána Pánika, ktorý sa významnou mierou ako dlhoročný predseda streleckej komisie RgO SPZ Senica podieľal na vybudovaní streleckého areálu v Čáčove, k uctenie jeho pamiatky vyzval prítomných k minúte ticha.

V závere svojho  vystúpenia predstavil rozhodcovský zbor na čele s hlavným rozhodcom Jozefom Bebčákom z Myjavy, ktorý sa následne ujal slova a réžie celého VSP  až do vyhlásenia výsledkov  a odovzdania hodnotných cien.

Počasie v doobedňajších hodinách súťažiacim príliš neprialo , nakoľko sa cez strelnicu prehnalo niekoľko búrok, no strelecké zápolenie prebehlo i v takýchto podmienkach bez prerušenia.

VSP sa zúčastnilo maximálny počet 42 strelcov, čo pre organizátorov súťaže znamenalo zabezpečiť bezporuchový priebeh a rýchlu výmenu strelcov po odstrieľaní položiek čo sa napokon i podarilo.  Nakoľko nebolo potrebné o poradí  na prvých troch miestach rozhodovať rozstrelom  bol VSP o 18:30 hod ukončený  a vyhlásené výsledky.

RgO SPZ Senica vďaka podpore a pochopeniu svojich základných organizácií a sponzorov zabezpečila pre súťažiacich  20 hodnotných cien. Poradie na týchto ocenených miestach bolo nasledovné:

Víťazom 23. ročníka memoriálu Jána Pánika  sa stal Filip Huťan z Malaciek, ktorý si okrem putovného pohára odniesol i povolenie na lov medajlového daniela. Na druhom mieste skončil František Macho z Bábu, tretí skončil Gabor Rajko z Imeľa, štvrtý skončil Jozef Mancír z Nitry,  piaty skončil Jozef Švec zo Zlatých Moraviec,  na šiestom mieste skončil Pavol Mudroch z Matúškova, siedmy skončil Jozef Šedivý zo Zlatých Moraviec, ôsmi skončil Adrián Gyarmati z Veľkého Bielu, deviaty skončil Ján Miloševič z Veľkého Biela, desiaty skončil Tomáš Folťán zo Zlatých Moraviec,  jedenásty skončil Stanislav Sofka z Plaveckého Štvrtka,  dvanásty skončil Milan Kovár z Malaciek, trinásty skončil  Milan Zábranský z Nitry, štrnásty skončil Marek Klimant zo Zlatých Moraviec, pätnásty skončil Milan Olejník z Kuklova, šestnásty skončil  Milan Ort Mertl z Malaciek, sedemnásty skončil Karol Šedivý zo Zlatých Moraviec, osemnásty skončil Stanislav Pospíšil z Lipova ČR, devätnásty  skončil Tomáš Gajarský z Trnavy a na dvadsiatom mieste sa umiestnil Ľubomír Borák zo Stupavy.

Výborná organizácia preteku prispela k jeho hladkému priebehu, spokojnosti strelcov početnej korony i vďaka dobrému bufetu v réžii pána Ivana Mertela z PZ Senica – bažantnica.

 

Jozef Bachratý – tajomník RgO SPZ so sídlom v Senici