Strelectvo

VSP B-100, 25.5.2014

Regionálna organizácia SPZ so sídlom v Senici usporiadala dňa 25.mája 2014 na strelnici v Senici, časť Čáčov verejný strelecký pretek v disciplíne olympijská batéria na 100...

Regionálne majstrovstvá 10.-11.5.2014

Obvodná poľovnícka komora pre okresy Myjava a Senica v spolupráci s RgO SPZ usporiadala v dňoch 10. a 11. mája 2014 na strelnici v Senici časť Čáčov regionálne...

Verejný strelecký pretek "Guľový štvorboj G-200"

Regionálna organizácia SPZ so sídlom v Senici usporiadala dňa 8.septembra 2013 na strelnici v Čáčove verejný strelecký pretek v disciplíne guľový štvorboj G-200. Strieľalo sa...

O pohár predsedu RgO SPZ

„ Česko - Slovenská prihraničná strelecká liga o pohár predsedu RgO SPZ so sídlom v Senici „   V rámci dobrých družobných vzťahov medzi RgO SPZ so sídlom v Senici (SR)...

Memoriál J.Pánika XV.ročník - 4.8.2013

Za zvukov slávnostných poľovníckych signálov v podaní majstra Jozefa Benkoviča z Lábu bol zahájený XV.ročník Memoriálu J.Pánika, verejná strelecká súťaž B-100, ktorú dňa 4. augusta 2013 na...

Memoriál Jána Janšáka M-800, XVII.ročník

SPZ, Regionálna organizácia so sídlom v Senici usporiadala dňa 7. júla 2013 na strelnici v Senici časť Čáčov už 17.ročník Memoriálu Jána Janšáka v disciplíne M-800. Poriadaním tohto...

Oblastné majstrovstvá M-800

 Z poverenia streleckej komisie Slovenskej poľovníckej komory uskutočnila Regionálna organizácia SPZ so sídlom v Senici dňa 2.júna 2013 oblastné majstrovstvá v redukovanom guľovom...

Regionálne majstrovstvá M-400, B-50, OS-40

Na základe poverenia OPK pre okresy Myjava a Senica uskutočnila Regionálna organizácia SPZ so sídlom v Senici v dňoch 11.- 12. mája 2013 na strelnici RgO SPZ v Senici časť Čáčov...