Regionálne majstrovstvá 10.-11.5.2014

Obvodná poľovnícka komora pre okresy Myjava a Senica v spolupráci s RgO SPZ usporiadala v dňoch 10. a 11. mája 2014 na strelnici v Senici časť Čáčov regionálne majstrovstvá v redukovanom guľovom štvorboji, batérii a oblúkovom strelisku.

V sobotu 10. mája 2014 boli uskutočnené RM v redukovanom guľovom štvorboji M-400. Súťaže sa zúčastnilo 22 pretekárov z okresu Myjava a Senica, 5 pretekárov z okresu Skalica a 1 z okresu Malacky, ktorí však súťažili mimo poradia. Hlavným rozhodcom bol ing.Eugen Szöke. V súťaži jednotlivcov boli športovými pohármi ocenení strelci umiestnení na 1.- 5. mieste nasledovne:

na prvom  mieste skončil ing.Peter Janok z PZ Sobotište 392b, druhý skončil Miroslav Krištof z PZ Bukovec 386b, na treťom mieste skončil ing.Juraj Piecka PhD. OZ Šaštín – Stráže 385b, štvrtý skončil ing.Boris Vyskoč RgO SPZ 385b a na piatom mieste sa umiestnil Jozef Valachovič z PZ Čáry s výsledkom 381b.

V súťaži trojčlenných družstiev sa na prvom mieste umiestnilo PZ Jablonica, na druhom mieste sa umiestnilo PZ Cerová a tretie skončilo družstvo z PZ Šaštína – Stráží.

Na druhý deň 11. mája 2014 boli uskutočnené regionálne majstrovstvá v streľbe na batérii a oblúkovom strelisku. Nad regulérnosťou majstrovstiev dohliadal hlavný rozhodca p.Milan Kuchta. V streľbe na olympijskej batérii 2x25 terčov sa zúčastnilo 18 strelcov. Poradie na prvých troch miestach bolo nasledovné:

na prvom mieste skončil Stanislav Vajda z PZ Bory Šajdíkové Humence 43b, druhý skončil Dušan Vidovič z PZ Sekule 42b, na treťom mieste skončil Milan Olejník z PS Kuklov 40b.

V streľbe na oblúkovom strelisku 2x20 terčov sa zúčastnilo 13 pretekárov. Na prvom mieste skončil Dušan Vidovič z PZ Sekule 33b, na druhom mieste sa umiestnil Bc.Andrej Jankovič – nezaradený 31b, tretí skončil po rozstrele Radomír Kmoníček z PZ Sekule výsledkom 30b.

Po vyhlásení výsledkov a odovzdaní cien riaditeľ RM Jozef Bachratý oznámil, že OPK deleguje na Oblastné majstrovstvá z každej disciplíny svojich troch pretekárov na náklady OPK pre okresy Myjava a Senica.

 

                                                                 Jozef Bachratý

                                                        tajomník RgO SPZ so sídlom v Senici

 

Strelci

       

1. až 5.miesto M-400

 

Víťazi B-50

 

Víťazi OS-40

Výsledkové listiny 

RM M-400,10.5.2014.xls 

RM OS,B 11.5.2014(1).xls