VSP B-100, 25.5.2014

VSP B -100, 25.5.2014.xls 

Regionálna organizácia SPZ so sídlom v Senici usporiadala dňa 25.mája 2014 na strelnici v Senici, časť Čáčov verejný strelecký pretek v disciplíne olympijská batéria na 100 terčov.

Riaditeľ súťaže Jozef Bachratý pri zahájení privítal 26 prihlásených pretekárov, predstavil zbor rozhodcov na čele s hlavným rozhodcom ing.Miroslavom Holickým zo Šaštína – Stráží, ktorý potom prebral réžiu celého závodu, vyhlásenia výsledku a odovzdanie hodnotných cien strelcom, ktorí sa umiestnili na 1.-10. mieste. Hlavná cena bola povolenka na odstrel jeleňa lesného II VT v poľovnom revíri Lakšárska Nová Ves okres Senica. Blízkosť hraníc s Českou republikou sa prejavila i v účasti, nakoľko z 26 pretekárov bolo 13 z ČR a nakoľko sa jednalo o špičkových brokových strelcov, sa až 8 umiestnilo v prvej desiatke.

Súťažilo sa v štyroch kolách v dvadsaťpäťterčových položkách. Súťaž prebiehala bez žiadnych nedostatkov, čo malo vplyv na jej rýchly priebeh a možnosť vyhlásenia výsledkov. Poradie na 1.-10. mieste bolo nasledovné:

Na prvom mieste zaslúžene skončil p. Miroslav Matějík zo Záhorovíc,ČR s výsledkom 97 terčov a získal tak povolenku na odlov 3-5 ročného jeleňa lesného, druhý skončil Ľudovít Beňo z Hlohovca 93 terčov, na treťom mieste sa umiestnil Oldřich Vaňhara z Frištáku,ČR 93 terčov, štvrtý skončil Jozef Mancír z Nitry 92 terčov, piaty bol Josef Žák, Moutnice,ČR 91 terčov, na šiestom mieste sa umiestnil Jaromír Zapletal, Zlín-Štípa,ČR 91 terčov, siedmy skončil JUDr. Jindřich Cigán, Hať,ČR 91 terčov, na ôsmom mieste skončil Ladislav Dufek, Bučovice,ČR 91 terčov, deviaty skončil Josef Rak, Nevšová,ČR 88 terčov a na 10. mieste sa umiestnil Miroslav Tesař, Hať,ČR 87 terčov.

Ďakujem všetkým pretekárom za účasť na tomto vydarenom streleckom podujatí a oceneným i touto cestou blahoželáme.