Memoriál J.Pánika 3.8.2014

Memoriál J.Pánika 3.8.2014.xls 

Regionálna organizácia SPZ so sídlom v Senici usporiadala dňa 3.augusta 2014 na strelnici v Senici časť Čáčov verejný strelecký pretek v streľbe na asfaltové terče B-100 XVI. ročník Memoriálu Jána Pánika.

Memoriál zahájil predseda RgO SPZ JUDr.Juraj Procházka, ktorý privítal všetkých účastníkov preteku a v krátkosti oboznámil s činnosťou a zásluhami Jána Pánika, ktorý ako dlhoročný predseda streleckej komisie RgO SPZ mal až do jeho nečakaného skonu významné zásluhy na budovaní strelnice RgO SPZ v Čáčove a rozvoji poľovníckeho strelectva v regióne Záhoria.

Potom sa už ujal slova ing.Eugen Szöke, hlavný rozhodca, ktorý s ďalšími kolegami pretek rozhodoval a dbal na dodržiavanie streleckého poriadku SPZ.

Memoriál sa uskutočnil za priaznivých poveternostných podmienok, na vzorne pripravenej strelnici bez najmenších technických problémov, čo napomohlo k urýchleniu Memoriálu. Celkove sa Memoriálu J. Pánika zúčastnilo 27 pretekárov z toho 11 z Českej republiky.

O tom, že sa na tomto preteku zišla skupina kvalitných brokových strelcov na olympijskej batérii svedčia i dosiahnuté výkonnostné triedy SPZ. Traja strelci získali titul majster streľby SPZ, desať pretekárov nastrieľalo limit na I.VT, desať na II.VT a dvaja na III.VT SPZ.

Regionálna organizácia SPZ so sídlom v Senici ako organizátor súťaže vďaka posledným ochotným sponzorom a poľovníckym združeniam pripravila pre pretekárov 12 hodnotných cien, ktoré získali nasledovní strelci:

Memoriál J. Pánika pre rok 2014 zaslúžene po rozstrele vyhral p.Miroslav Matějík, Záhorovice, ČR 97b, na druhom mieste skončil Stanislav Krázel, Dunajská Streda 97b, tretí skončil Josef Rak, Nevšová, ČR 96b, na štvrtom mieste sa umiestnil Peter Zachar, Malženice 94b, piaty skončil Jaromír Zapletal, Zlín-Štípa, ČR 92b, šiesty skončil Karel Peroutka, Brno, ČR 92b, siedmy skončil Oldřich Vaňhara, Frišták, ČR 92b, na ôsmom mieste sa umiestnil ing.Roman Gese, Trnava 92b, deviaty skončil Josef Žák, Moutenice, ČR 91b,desiaty skončil Andrej Tóth, Tomášikovo 91b, na jedenástom mieste skončil Michal Tousecký, Holíč 91b a na dvanástom hodnotenom mieste sa umiestnil Miroslav Tesař, Hať, ČR 90b.

Regionálna organizácia SPZ so sídlom v Senici tento rok pre spestrenie Memoriálu pretekom pripravila možnosť zúčastniť sa vloženého preteku na oblúkovom strelisku, kde si mohli súťažiaci zakúpiť ľubovoľný počet položiek pričom sa hodnotili dve najlepšie.

Poradie na prvých piatich ocenených miestach bolo nasledovné:

Na prvom mieste skončil Josef Žák, Moutenice, ČR 37b, druhý skončil Stanislav Pospíšil, Lipov, ČR 36b, tretí skončil Karel Peroutka, Brno, ČR 34b, na štvrtom mieste skončil ing.Andrej Jankovič, Koválov 33b a na piatom mieste skončil Stanislav Vajda, Senica 33b.

Podľa vyjadrenia zúčastnených strelcov bolo zhodne konštatované, že na strelnici v Čáčove prežili príjemný deň na vydarenom streleckom podujatí k čomu nesporne prispeli i predávané špeciality v bufete vyrobené majstrom Jánom Janšákom zo studenej kuchyne v Jablonici.