Memoriál J.Janšáka 14.6.2014

Výsledková listina.pdf 

Regionálna organizácia SPZ so sídlom v Senici usporiadala dňa 14.6.2014 na strelnici v Senici, časť Čáčov XVIII. ročník Memoriálu Jána Janšáka v redukovanom guľovom štvorboji M-800.

Účastníkov Memoriálu privítal riaditeľ súťaže Jozef Bachratý, ktorý v krátkom príhovore oboznámil so záslužnou činnosťou pána Jána Janšáka, ako dlhodobého predsedu PZ Jablonica a funkcionára OkO SPZ Senica. Pretekárov požiadal o uctenie jeho pamiatky minútou ticha.

Potom už len predstavil zbor rozhodcov a odovzdal slovo hlavnému rozhodcovi ing.Eugenovi Szökemu, ktorý prevzal réžiu Memoriálu až do vyhlásenia výsledkov.

Memoriálu sa zúčastnilo 20 špičkových guličkárov, ktorí i vďaka ideálnym podmienkam čáčovskej strelnice pre túto disciplínu predviedli skutočný strelecký koncert.

Sedem účastníkov nastrieľalo limit pre udelenie titulu majster streľby SPZ, desať I.VT, jedna II.VT a dve III.VT SPZ.

Zlatým klincom bolo dosiahnutie absolútneho výsledku a rekordu čáčovskej strelnice 800 b z 800 b, ktorý dosiahol Ing. Róbert Láska z Lesov SR š.p. OZ Žiar nad Hronom, ktorý okrem putovného pohára získal ešte dve hodnotné ceny.

Na druhom mieste skončil Dušan Jurík z Liptovského Mikuláša 798 b., tretí skončil Milan Kurnát zo Svitu 797 b., na štvrtom mieste sa umiestnil Jozef Kopál z Partizánskeho 794 b. a na piatom hodnotenom mieste skončil Ivan Bednár z Topoľčian 793 b.

Záverom i touto cestou vyslovujeme poďakovanie všetkým sponzorom, ktorí prispeli na nákup cien a športových pohárov pre prvých päť pretekárov.