Verejný strelecký pretek OS-80 Senica - Čáčov 4.5.2014

Regionálna organizácia SPZ so sídlom v Senici usporiadala na strelnici RgO SPZ v Senici časť Čáčov dňa 4.mája 2014 verejný strelecký pretek v streľbe na
oblúkovom strelišti OS-80. Účastníkov streleckej súťaže vo vzorne pripravenom areáli Čáčovskej strelnice privítal riaditeľ súťaže pán Jozef Bachratý. Nad regulérnosťou súťaže dohliadal zbor rozhodcov na čele s hlavným rozhodcom pánom Pavlom Czoborom z Rybiek.
Súťažilo sa v štyroch kolách v dvadsať terčových položkách. Bezporuchový priebeh súťaže prispel k zdarnému ukončeniu pretekov a vyhláseniu výsledkov.
RgO SPZ pripravila vďaka stálym sponzorom hodnotné ceny pre súťažiacich umiestnených na prvých 6 miestach. Poradie na týchto hodnotených miestach
bolo nasledovné :
Celkovým víťazom preteku sa stal Igor Solnica, Trnava, 63b
na druhom mieste skončil Miroslav Hejnyš, Liptovské Revúce, 57b
tretí skončil Stanislav Vajda, Senica, 56b
štvrtý skončil Dušan Vidovič, Sekule, 53b
piaty skončil Ján Rybnikár, Rohov, 49b
a na šiestom mieste sa umiestnil Radomír Kmoníček, Sekule, 47b
V súlade so streleckým poriadkom SPK súťažiaci dosiahnutými výsledkami získali 1x II.VT SPK, 2x III.VT SPK.
Odovzdaním hodnotných cien a diplomov bol tento VSP ukončený.