Verejný strelecký pretek "Guľový štvorboj G-200"

VSP G-200 2013.xls 

Regionálna organizácia SPZ so sídlom v Senici usporiadala dňa 8.septembra 2013 na strelnici v Čáčove verejný strelecký pretek v disciplíne guľový štvorboj G-200. Strieľalo sa guľovnicami na medzinárodné terče líšky, srnca, kamzíka, diviaka na vzdialenosť 100m, po päť výstrelov na každý terč.

Verejného streleckého preteku sa zúčastnilo 21 pretekárov, ktorých privítalo na Záhorí príjemné počasie a vzorne pripravený areál čáčovskej strelnice. Nad regulérnosťou súťaže a dodržiavaním streleckého poriadku SPK dohliadal zbor rozhodcov na čele s hlavným rozhodcom p.Jozefom Bachratým zo Senice.

O tom, že čáčovská strelnica má ideálne podmienky pre túto streleckú disciplínu – „ veľká guľa „ svedčia i dosiahnuté vysoké výsledky a dokonca jeden absolútny.

Regionálna organizácia SPZ so sídlom v Senici vďaka sponzorom zabezpečila hodnotné ceny pre súťažiacich umiestnených na 1. – 7. mieste, ktoré bolo nasledovné :

Na prvom mieste sa umiestnil Ing. Láska Róbert  Lesy SR výsledkom 200 bodov z 200 bodov. Na druhom mieste skončil Ing. Haramia Stanislav z Malaciek

(194 b.). Tretí skončil Czobor Pavol z Rybiek okres Senica ( 192 b.), na štvrtom mieste sa umiestnil Jurkovič Ernest zo ŠSK Wywar Holíč ( 190 b.), na piatom mieste skončil Forro Marián z Hlohovca ( 189 b.), šiesty skončil Baranovič Branislav z Hlohovca ( 189 b.) a na siedmom mieste sa umiestnil MUDr. Haramia Marián z Malaciek ( 188 b.)

Bezporuchový priebeh súťaže, nepodaný žiaden protest a dobrá organizácia súťaže prispela k dobrej atmosfére a rýchlemu spádu súťaže. V súlade so streleckým poriadkom SPK pretekári dosiahnutými výsledkami získali 1 titul majster streľby, 10 I.VT, 3 II.VT a 4 III. VT.

Po vyhlásení výsledkov, odovzdaní cien, diplomov hlavný rozhodca poďakoval prítomným za dodržiavanie všetkých bezpečnostných pravidiel, disciplínu a účasť na tomto špičkovom guličkárskom podujatí a pozval na ďalší ročník súťaže uskutočnenej v roku 2014.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


G200.xls (24064)