VSP G-200 05.09.2021

Verejný strelecký pretek „ Guľový štvorboj G – 200 

Slovenský poľovnícky zväz, Regionálna organizácia so sídlom v Senici usporiadala dňa 5.9.2021na strelnici v Senici časť  Čáčov verejný strelecký pretek v poľovníckej disciplíne „ Guľový štvorboj G – 200“.

Súťažiacich privítal tajomník RgO SPZ Jozef Bachratý , ktorý bol zároveň hlavným rozhodcom. Upozornil na dodržiavanie všetkých bezpečnostných zásada ustanovení Streleckého poriadku SPZ.  Po vylosovaní poradia strelcov bol verejný strelecký pretek zahájený.

Zúčastnených 19 pretekárov strieľali guľovnicami na sto metrov po päť výstrelov na papierové terče líšky, srnca, kamzíka a diviaka.

Podľa veku boli rozdelení do dvoch kategórií muži seniori  do 55 rokov a muži veteráni 56 rokov a starší.

Ideálne počasie pre túto „ kráľovskú poľovnícku disciplínu „ sa prejavilo i na dosiahnutých výsledkoch , 4 pretekári svojim výsledkom získali titul „ majster streľby SPZ“, šiesti strelci získali I. VT SPZ , dvaja strelci II. VT SPZ a traja III.VT SPZ.

Regionálna organizácia SPZ vďaka sponzorom z poľovníckych radov zabezpečila pre prvých piatich súťažiacich v oboch vekových kategóriách  vecné ceny.

Toto poradie bolo nasledovné: kategória Muži – Seniori , na prvom mieste skončil Ernest Jurkovič z Holíča, druhý bol Marián Forro z Hlohovca, tretí skončil Peter Barančík z Považskej Bystrice, štvrtý skončil Ing. Róbert Láska Lesy SR, a na piatom mieste sa umiestnil Pavol Czobor z Rybiek.

Kategória Muži – Veteráni: na prvom mieste skončil Ing. Stanislav Haramia z Malaciek, na druhom mieste sa umiestnil  Štefan Flux z Chropova, trtí skončil Jaroslav Šimo z Čachtíc, štvrtý skončil Marián Foltýn z Malaciek a na piatom mieste skončil MUDr. Marián Haramia z Malaciek.