RM M-400, B-50, OS-40, 4.-5.5.2019

Regionálne majstrovstvá M-400, B-50, OS-40