Verejný strelecký pretek „Guľový štvorboj G – 200", 6.9.2020

Slovenský poľovnícky zväz, Regionálna organizácia so sídlom v Senici usporiadala dňa 6.9.2020 na strelnici v Senici časť  Čáčov verejný strelecký pretek v poľovníckej disciplíne „ Guľový štvorboj G – 200“.

Pretekári v tejto disciplíne strieľajú guľovými zbraňami po päť výstrelov na terč líška, srnec, kamzík a diviak na vzdialenosť sto metrov.

Súťaže sa zúčastnilo 20 pretekárov, väčšinou zo západného a stredného Slovenska. Strelnica v Čáčove poskytuje pre túto disciplínu ideálne podmienky, čo sa prejavilo na dosiahnutých výsledkoch.

Nad regulárnosťou preteku dozeral zbor rozhodcov na čele s hlavným rozhodcom  Jozefom Bebčákom z Myjavy.

Maximálny možný výsledok, ktorý mohli pretekári dosiahnuť bolo 200 bodov.

Podľa ustanovení Streleckého poriadku SPK boli súťažiaci rozdelení podľa veku do kategórie muži do 55 rokov a muži veteráni nad 55 rokov.

Regionálna organizácia SPZ so sídlom v Senici zabezpečila pre pretekárov, ktorí sa umiestnili na 1-5 mieste hodnotné ceny.

Toto poradie bolo nasledovné:

V kategórii muži bolo poradie nasledovné: na prvom mieste sa umiestnil Michal Emil Miklovič z Piešťan  s výsledkom 198b., na druhom mieste skončil Ing.Boris Vyskoč z Koválova s výsledkom 197b., na treťom mieste skončil Ing.Róbert Láska z Lesy SR š.p. s výsledkom 197b., na štvrtom mieste sa umiestnil Ján Kováčik z Nového Mesta nad Váhom s výsledkom 193b., na piatom mieste skončil Pavol Trebatický s Čachtíc s výsledkom 190b..

V kategórii veteráni bolo poradie nasledovné: na prvom mieste sa umiestnil Ing. Stanislav Haramia z Malaciek s výsledkom 196b., na druhom mieste skončil Dalimír Tekel z Malaciek s výsledkom 188b., na treťom mieste skončil Štefan Flux st. z Chropova s výsledkom 182b., na štvrtom mieste skončil MUDr.Marián Haramia z Malaciek s výsledkom 176b. a na piatom mieste skončil Pavel Czobor z Rybiek s výsledkom 165b..

Celkom štyria strelci dosiahli limit na udelenie titulu „ Majster streľby SPZ „ , päť strelcov získalo I. VT, traja  II. VT a traja  III. VT.

O občerstvenie a poľovnícke špeciality sa v bufete postaral pán Ivan Mertel zo Senice.

 

                                                                                  Jozef Bachratý

                                                              tajomník RgO SPZ so sídlom v Senici