Memoriál Jána Janšáka M-800, 28.6.2020

VSP M-800 Memoriál J.Janšáka 28.6.2020.xlsx 

Regionálna organizácia SPZ so sídlom v Senici usporiadala dňa 28.06. 2020 na strelnici v Senici časť Čáčov už XXIV. ročník Memoriálu Jána Janšáka v redukovanom guľovom štvorboji M-800.

Poriadaním tohto preteku si Regionálna organizácia SPZ so sídlom v Senici každý rok chce uctiť pamiatku pána Ján Janšáka, ktorý bol dlhoročným predsedom PZ Jablonica,  funkcionárom OkO SPZ Senica a k poľovníctvu priviedol i svojich synov Jána, Jaroslava a vnuka Petra, ktorí vzorne reprezentujú svojho otca a dedka na streleckých podujatiach regionálnej i celoslovenskej úrovni.

Samotná súťaž sa uskutočnila v poľovníckej disciplíne malokalibrovkový štvorboj, na ktorom  pretekári strieľali na 50 metrovú vzdialenosť malokalibrovkami v ôsmich kolách po 10 výstrelov na terče líška, srnec, kamzík a diviak.

O populárnosti tohto streleckého podujatia svedčí záujem špičkových guličkárov, ktorí sa v počte 24 strelcov z celého Slovenska súťaže zúčastnili.

Riaditeľom súťaže bol Jaroslav Janšák z Jablonice. Nad regulárnosťou súťaže dohliadal zbor rozhodcov na čele s hlavným rozhodcom Jozefom Bachratým.

Pre súťažiacich sa sponzorsky podarilo RgO SPZ Senica zabezpečiť desať hodnotných cien, ktoré boli strelcom umiestneným na týchto miestach rozdelené nasledovné:  na prvom mieste sa umiestnil Jozef Kopál, Partizánske 797b., druhý skončil Ing. Róbert Láska, Lesy SR, 794b., na treťom mieste skončil Ernest Jurkovič, Holíč, 793b., štvrtý skončil Pavol Trebatický, Nové Mesto nad Váhom, 791b., piaty skončil MUDr. Marián Haramia, Malacky, 788b., na šiestom mieste skončil Ing. Stanislav Haramia, Malacky 784b., na siedmom mieste sa umiestnil Pavol Czobor, Rybky, 782b., na ôsmom mieste skončil Štefan Flux st., Chropov, 778b., deviaty skončil Ing. Boris vyskoč, Koválov, 778b. a na desiatom mieste skončil Peter Barančík, Považská Bystrica, 776b..

Štyria pretekári dosiahli svojim výsledkom titul Majster streľby SPZ, ôsmi nastrieľali I. VT, traja II. VT a dvaja III. VT SPZ.

Športové poháre pre prvých troch pretekárov venovala firma EX3, Hílek a spol. a.s. Senica.

O občerstvenie v bufete sa postaral Ivan Mertel zo Senice.

 

                                                                                 Jozef Bachratý

                                                                  tajomník RgO SPZ so sídlom v Senici