MEMORIÁL JÁNA JANŠÁKA M-800, 16.6.2019

 
Regionálna organizácia SPZ so sídlom v Senici usporiadala dňa 16.06. 2019 na strelnici
v Senici časť Čáčov už XXIII. ročník Memoriálu Jána Janšáka v redukovanom guľovom
štvorboji M-800.
Poriadaním tohto preteku si Regionálna organizácia SPZ so sídlom v Senici, každý rok chce
uctiť pamiatku pána Ján Janšáka, ktorý bol dlhoročným predsedom PZ Jablonica,
funkcionárom OkO SPZ Senica a k poľovníctvu priviedol i svojich synov Jána , Jaroslava
a vnuka Petra, ktorí vzorne reprezentujú svojho otca a dedka na streleckých podujatiach
regionálnej i celoslovenskej úrovni.
Samotná súťaž sa uskutočnila v poľovníckej disciplíne malokalibrovkový štvorboj, na ktorom
pretekári strieľali na 50 metrovú vzdialenosť malokalibrovkami v ôsmich kolách po 10
výstrelov na terče líška, srnec, kamzík a diviak
O populárnosti tohto streleckého podujatia svedčí záujem špičkových guličkárov, ktorí sa
v počte 25 strelcov z celého Slovenska súťaže zúčastnili.
Riaditeľom súťaže bol Jaroslav Janšák z Jablonice. Nad regulárnosťou súťaže dohliadal zbor
rozhodcov na čele s hlavným rozhodcom Jozefom Bachratým.
Pre súťažiacich sa sponzorsky podarilo RgO SPZ Senica zabezpečiť desať hodnotných cien,
ktoré boli strelcom umiestneným na týchto miestach rozdelené nasledovné: na prvom
mieste sa umiestnil Ing. Róbert Láska, Lesy SR, ktorému sa ako prvému na týchto
memoriáloch Jána Janšáka podarilo nastrieľať absolútny výsledok 800b. z 800b., je to
zároveň rekord Čáčovskej strelnice.
Druhý skončil Jozef Kopál z Partizánskeho 798b., na treťom mieste skončil Ivan Bednár
z Topoľčian 793b., štvrtý skončil Marián Forro z Trnavy 792b., piaty skončil Štefan Flux ml.
z Chropova 791b., na šiestom mieste skončil MUDr. Marián Haramia z Malaciek 790b., na
siedmom mieste sa umiestnil Peter Barančík z Považskej Bystrice 788b., deviaty skončil
Pavol Trebatický z Trenčína 788b., a na desiatom mieste skončil Ján Flámik z Chropova
785b. .
Piati pretekári dosiahli svojim výsledkom titul Majster streľby SPZ, jedenásti nastrieľali I. VT
a štyria II. VT SPZ.
 
 
 
 
O občerstvenie v bufete sa postaral Ivan Mertel zo Senice.Verejný strelecký pretek „ Memoriál Jána Janšáka M-800 “v malokalibrovkovom
štvorboji.
Regionálna organizácia SPZ so sídlom v Senici usporiadala dňa 16.06. 2019 na strelnici
v Senici časť Čáčov už XXIII. ročník Memoriálu Jána Janšáka v redukovanom guľovom
štvorboji M-800.
Poriadaním tohto preteku si Regionálna organizácia SPZ so sídlom v Senici, každý rok chce
uctiť pamiatku pána Ján Janšáka, ktorý bol dlhoročným predsedom PZ Jablonica,
funkcionárom OkO SPZ Senica a k poľovníctvu priviedol i svojich synov Jána , Jaroslava
a vnuka Petra, ktorí vzorne reprezentujú svojho otca a dedka na streleckých podujatiach
regionálnej i celoslovenskej úrovni.
Samotná súťaž sa uskutočnila v poľovníckej disciplíne malokalibrovkový štvorboj, na ktorom
pretekári strieľali na 50 metrovú vzdialenosť malokalibrovkami v ôsmich kolách po 10
výstrelov na terče líška, srnec, kamzík a diviak
O populárnosti tohto streleckého podujatia svedčí záujem špičkových guličkárov, ktorí sa
v počte 25 strelcov z celého Slovenska súťaže zúčastnili.
Riaditeľom súťaže bol Jaroslav Janšák z Jablonice. Nad regulárnosťou súťaže dohliadal zbor
rozhodcov na čele s hlavným rozhodcom Jozefom Bachratým.
Pre súťažiacich sa sponzorsky podarilo RgO SPZ Senica zabezpečiť desať hodnotných cien,
ktoré boli strelcom umiestneným na týchto miestach rozdelené nasledovné: na prvom
mieste sa umiestnil Ing. Róbert Láska, Lesy SR, ktorému sa ako prvému na týchto
memoriáloch Jána Janšáka podarilo nastrieľať absolútny výsledok 800b. z 800b., je to
zároveň rekord Čáčovskej strelnice.
Druhý skončil Jozef Kopál z Partizánskeho 798b., na treťom mieste skončil Ivan Bednár
z Topoľčian 793b., štvrtý skončil Marián Forro z Trnavy 792b., piaty skončil Štefan Flux ml.
z Chropova 791b., na šiestom mieste skončil MUDr. Marián Haramia z Malaciek 790b., na
siedmom mieste sa umiestnil Peter Barančík z Považskej Bystrice 788b., deviaty skončil
Pavol Trebatický z Trenčína 788b., a na desiatom mieste skončil Ján Flámik z Chropova
785b. .
Piati pretekári dosiahli svojim výsledkom titul Majster streľby SPZ, jedenásti nastrieľali I. VT
a štyria II. VT SPZ.
O občerstvenie v bufete sa postaral Ivan Mertel zo Senice.