Farbiarske skúšky malých plemien v Borskom Mikuláši

    Na základe Plánu kynologických podujatí na rok 2013 uskutočnila Regionálna organizácia SPZ so sídlom v Senici dňa 16.júna 2013 v PZ Borský Mikuláš farbiarske skúšky malých plemien.

Skúšky organizačne pripravila kynologická komisia RgO SPZ pod vedením jej predsedu pána Františka Martiša zo Senice a kynologickým referentom PZ Borský Mikuláš pánom Jozefom Mackom st.

PZ Borský Mikuláš je dlhodobým poriadateľom týchto FS MP, takže svoje skúsenosti vedeli zúročiť i na týchto skúškach a tieto boli už tradične pripravené na vysokej odbornej i kultúrnej úrovni.

O tieto skúšky býva v regióne Záhoria dlhodobo veľký záujem a nie inak tomu bolo i v tomto roku, nakoľko sa prihlásilo až 19 vodičov, traja museli byť preto zaradení na pozíciu náhradníka.

Slávnostné zahájenie FS MP uskutočnil predseda RgO SPZ JUDr. Juraj Procházka, ktorý privítal všetkých prítomných vodičov, koronu a odovzdal slovo hlavnému rozhodcovi RNDr. Antonovi Dinkovi zo Skalice, ktorý si zobral réžiu skúšok do svojich rúk až po vyhlásenie výsledkov skúšok.

Poradie na prvých troch miestach podľa dosiahnutých výsledkov v rozhodcovských tabuľkách bolo nasledovné:

Na prvom mieste skončil pes Welsh Springer Spaniel Dar od Benkovských stodol I.C, 118 b., vodič Bc.Róbert Macek, na druhom mieste sa umiestnil pes Patterdale Terrier Rooklet Barack I.C, 112 b. s vodičom Vladimírom Mackom a tretí skončil pes Jazvečík hrubosrstý Hero Zálužské lesy I.C, 112 b. s vodičom Miroslavom Salvetom.

RgO SPZ so sídlom v Senici ďakuje PZ Borský Mikuláš za výborne zorganizované FS MP.