Farbiarske skúšky malých plemien v PZ Borský Mikuláš 15.6.2014

Dňa 15. júna 2014 sa konali farbiarske skúšky malých plemien, ich organizáciou bolo poverené  PZ v Borskom Mikuláši. Na skúšky bolo prihlásených 17 psov, aj predvedených bolo 17. Skúšky aj pripravenosť psov boli na veľmi dobrej úrovni, čomu zodpovedá aj výsledok, keď zo 17 psov skončilo 16 psov v prvej cene a jeden v II. cene.

Na prvom mieste sa umiestnil pes jagdterrier majiteľa p.Petra Čermáka z Borského Svätého Jura s vodičom p.Miroslavom Šedivým s počtom bodov 120 - I.cena. Na druhom mieste sa umiestnil pes slovenský kopov s vodičom ing.Igorom Vittekom z Plaveckého Petra s počtom bodov 120 - I.cena. Na treťom mieste sa umiestnil pes nemecký prepeličiar s vodičom Miroslavom Martišom z PZ Koválov s počtom bodov 117 - I.cena.

Hlavným rozhodcom bol RNDr.Anton Dinka, garantom skúšok p.Jozef Macek, predseda PZ Borský Mikuláš Bc.Róbert Macek, ktorí sú spolu na spoločnej fotografii. Touto cestou ďakujeme zúčastneným na týchto skúškach v mene OPK Senica. 

Zľava predseda PZ Borský Mikuláš, rozhodcovský zbor, garant skúšok a prvé tri miesta