Jesenné skúšky stavačov a malých plemien v PZ Borský Sv. Jur 4.10.2015

Obvodná poľovnícka komora pre okresy Myjava a Senica usporiadala 4.októbra 2015 v poľovnom revíri Borský Svätý Jur jesenné skúšky stavačov, malých plemien a retrívrov. Účastníci skúšok boli na zahájení privítaní slávnostnými lesnicami v poľovníckom areály Poľovníckeho združenia Borský Svätý Jur pri jazerách „Lásek“.

Účastníkov skúšok privítal predseda PZ Stanislav Šimek, predstavil zbor rozhodcov na čele s hlavným rozhodcom, ktorým bol RNDr. Anton Dinka zo Skalice.

Poriadajúce PZ Borský Svätý Jur pripravilo tieto skúšky po každej stránke na vysokej úrovni, ale najmä dobre zazverený poľovný revír, čo umožnilo každému psovi prísť do kontaktu s malou zverou. Pravdepodobne jej rapídny pokles sa však podpísal na nedostatočnej  príprave a nedocvičennosti predvedených psov, nakoľko z prihlásených deväť psov sa úspešne podarilo tieto skúšky ukončiť len trom psom. Zo stavačov skúšky absolvovala suka maďarského krátkosrstého stavača AJKA Royal de Hunter, 232 b., I.c. s vodičom Michalom Hanzalíkom zo Skalice. 

Z malých plemien skúšky zvládli pes anglický springer španiel  BARON Wiwar, 221 b., III.c. s vodičom Pavlom Hrušeckým z Holíča a rovnaké plemeno BLEK z Čečole, 207 b., III.c. s vodičom Oliverom Pistovčákom z Bratislavy.

OPK i touto cestou ďakuje PZ Borský Svätý Jur za vzorne pripravené JSS,, MP a retrívrov a taktiež za vynikajúci poľovnícky gulášik, na ktorom si na záver skúšok všetci účastníci veľmi pochutnali.