Oblastné majstrovstvá M-800

M-800 Oblasť 2.6.2013.xls

 Z poverenia streleckej komisie Slovenskej poľovníckej komory uskutočnila Regionálna organizácia SPZ so sídlom v Senici dňa 2.júna 2013 oblastné majstrovstvá v redukovanom guľovom štvorboji M – 800.

Majstrovstvá boli usporiadané na strelnici RgO SPZ v Senici časť Čáčov. Vzorne pripravený strelecký areál privítal účastníkov majstrovstiev z OPK v pôsobnosti bývalého západoslovenského kraja. Na zahájenie nastúpilo 34 súťažiacich, ktorí si vypočuli organizačné pokyny organizátora majstrovstiev a hlavného rozhodcu, ktorým bol p.Matlák Ľuboš zo Špačiniec.

Dobrá organizácia oblastných majstrovstiev, ale i optimálne podmienky čáčovskej strelnice prispeli k rýchlemu priebehu a dosiahnutiu vynikajúcich výsledkov špičkových guličkárov, ktorí sa na týchto majstrovstvách stretli. Ocenení boli v súťaži jednotlivcov prví piati pretekári medailami, športovými pohármi a diplomami. Poradie bolo nasledovné:

Na prvom mieste skončil a titul oblastného majstra pre rok 2013 získal pán Kopal Jozef z Partizánskeho, druhú priečku obsadil Ing. Jozef Jurkovič z Malaciek, tretí skončil Ing.Boris Vyskoč zo Senice, na štvrtom mieste sa umiestnil Štefan Flux ml. zo Skalice a na piatom mieste skončil p.Ivan Bednár z Topoľčian.

Do súťaže trojčlenných družstiev sa zapojilo deväť družstiev. Na prvom mieste skončilo družstvo z OPK Malacky I. výsledkom 2365 b., na druhom mieste bolo družstvo z OPK  Skalica s výsledkom 2362 b. a tretie sa umiestnilo družstvo z OPK Topoľčany s výsledkom 2359 b. 

Na týchto oblastných majstrovstvách získali traja pretekári titul majster streľby, dvadsaťštyri I.VT, sedem II.VT a jeden pretekár III.VT.

Objektívnosť posudzovania zo strany rozhodcovského zboru potvrdil i fakt, že nebol podaný žiaden protest zo strany strelcov.