Regionálne majstrovstvá M-400, B-50, OS-40

Na základe poverenia OPK pre okresy Myjava a Senica uskutočnila Regionálna organizácia SPZ so sídlom v Senici v dňoch 11.- 12. mája 2013 na strelnici RgO SPZ v Senici časť Čáčov regionálne majstrovstvá. V sobotu 11. mája 2013 sa konali regionálne majstrovstvá v redukovanom guľovom štvorboji na medzinárodné papierové terče líšky, srnca, kamzíka a diviaka v krytej strelnici malokalibrovkami na viditeľnosť 50m. Napriek nepriaznivému daždivému počasiu sa súťaže zúčastnilo 32 pretekárov z PZ z okresov Myjava a Senica. Do súťaže trojčlenných družstiev sa prihlásilo 6 družstiev.Pre prvých troch pretekárov RgO SPZ pripravila diplomy a nákupné poukážky v poľovníckej predajni p.Macka Emila v Borskom Mikuláši. Poradie na týchto prvých troch miestach bolo nasledovné: na prvom mieste skončil Ing.Peter Janok z PZ Sobotište s výsledkom 393 /400, na druhom mieste sa umiestnil p.Miroslav Martiš z PZ Koválov s výsledkom 392/400 a tretí skončil Ing.Boris Vyskoč, nezaradený, s výsledkom 388/400.

V súťaži družstiev sa na prvom mieste umiestnilo družstvo z PZ Jablonica (Janšák Ján, Janšák Jaroslav, Janšák Peter), na druhom mieste skončilo družstvo PZ Stará Myjava (Ing. Konečný Pavol, Konečník Ivan, Ferianec Marián), na treťom mieste sa umiestnilo družstvo z PZ Šaštín – Stráže (Hrubý Jozef, Zach Ľuboš, Šedivý  Rastislav).

V nedeľu 12. mája 2013 sa konali regionálne majstrovstvá v streľbe brokom na batérii a oblúkovom strelisku. Poradie v prvých troch hodnotených disciplínach bolo nasledovné:

Batéria na prvom mieste skončil p.Dušan Vidovič z PZ Sekule s výsledkom 42 b/50, druhý skončil po rozstrele p.Stanislav Vajda z PZ Bory Šajdíkové Humence s výsledkom 41/50 a na treťom mieste sa umiestnil p. Martin Škrabák z PZ Sekule s výsledkom 41 b./50.

Oblúkové strelisko na prvom mieste skončil p.Pavol Czobor z PZ Prietrž s výsledkom 37b/40, druhý skončil p.Dušan Vidovič z PZ Sekule výsledkom 33/40 a na treťom mieste sa umiestnil p.Ján Rybnikár z PZ Senica – pole s výsledkom 32/40.

   M-400 JEDNOTLIVCI

Por.

Št. č.

Meno strelca

PZ,RgO, Oko

Líš- ka

Sr- nec

Kam- zík

Di- viak

Spolu

VT

 1.  7 Janok Peter Sobotište 100 99 96 98 393 II.VT
 2.   5 Martiš Miroslav Koválov 99 100 97 96 392 II.VT
 3. 11 Vyskoč Boris Ing. nezaradený 100 95 97 96 388 II.VT
 4. 28 Janšák Peter Jablonica 96 97 96 95 384 II.VT
 5. 23 Perička Ondrej Vinohrady-

Kunov

92 99 100 93 384 II.VT
 6. 17 Janči Jozef Malacky 98 96 95 93 382 II.VT
 7. 16 Konečník Ivan Stará Myjava 98 96 96 92 382 II.VT
 8. 1 Konečný Pavol Ing. Stará Myjava 100 98 97 86 381 II.VT
 9. 27 Fiala Vladimír Šaštín-Stráže 96 97 93 94 380 II.VT
10. 8 Martiš František Koválov 97 99 97 77 370 III.VT
11. 14 Hrubý Jozef Šaštín-Stráže 96 98 93 82 369 III.VT
12. 20 Krištof Miroslav Bukovec 79 94 97 92 362 III.VT
13. 10 Janšák Ján Jablonica 93 96 95 78 362 III.VT
14. 6 Stanek Ján Cerová 93 91 93 83 360 III.VT
15. 15 Zach Ľuboš Šaštín-Stráže 82 95 89 84 350  
16. 13 Vanek Vladimír Smolinské 83 98 82 83 346  
17. 18 Kozánek Anton Šaštín-Stráže 85 89 87 84 345  
18. 26 Suchánek Roman Čáry 90 90 82 75 337  
19. 4 Janšák Jaroslav Jablonica 92 97 75 72 336  
20.  3 Uhrínek Viliam Prievaly 94 80 86 75 335  
21. 30 Šedivý Rastislav Šaštín-Stráže 87 90 70 79 326  
22. 24 Valachovič Jozef Čáry 84 93 64 77 318  
23. 2 Ferianec Marián Stará Myjava 53 91 82 61 287  
24. 22 Pribila Erik Čáry 67 82 83 36 268  
25. 32 Sobiehard Pavol Šaštín-Stráže 48 91 69 59 267  
26. 19 Rehák Jozef Cerová 50 67 51 78 246  
27. 12 Beňák Ignác Prievaly 30 73 57 79 239  
28. 29 Mihálik Martin Smolinské 29 80 69 58 236  
29. 25 Konopa Ján Cerová 5 98 86 42 231    
30. 9 Valachovič Ján Čáry 48 79 36 40 203  
31. 21 Beňák Ján Prievaly 62 31 32 71 196  
32. 31 Ovečka Ladislav Smolinské 0 28 56 42 126  

 

M-400 DRUŽSTVÁ

PZ Štart.č. Strelec I. Strelec II. Strelec III. Spolu
Jablonica 4,10,28 336 362 384 1082
Stará Myjava 1,16,2 381 382 287 1050
Šaštín-Stráže II 14,15,30 369 350 326 1045
Šaštín-Stráže I. 18,32,27 345 267 380 992
Cerová 19,6,25 246 360 231 837
Smolinské 13,29,31 346 236 126 708

 

B-50

Poradie Št.č. Meno PZ,PS I.kolo II.kolo Spolu VT
1. 5 Vidovič Dušan Sekule 21 21 42 III.VT
2. 9 Vajda Stanislav

Šajd.Humence

22 19 41 III.VT
3. 6 Škrabák Martin Sekule 19 22

41

III.VT
4. 4 Rybnikár Ján Senica-pole 18 22 40 III.VT
5. 10 Bartal Jozef Kuklov 23 17 40 III.VT
6. 8 Prstek Radovan Šaštín-Stráže 17 17 34  
7. 1 Holič Ivan JUDr. Prievaly 15 16 31  
8. 7 Polák Ján Smolinské 14 12 26  
9. 3 Ďorďovič Ladislav JUDr. Prievaly 11 12 23  
10. 2 Holič Ivan Ing. Prievaly 11 11 22  

 

OS-40

Por. Štart.č. Meno PZ,PS I.kolo II.kolo Spolu VT
1. 9 Czobor Pavol Prietrž 19 18 37 III.VT
2. 2 Vidovič Dušan Sekule 15 18 33 III.VT
3. 1 Rybnikár Ján Senica-pole 17 15 32 III.VT
4. 8 Czobor Pavel nezaradený 15 15 30 III.VT
5. 6 Vajda Stanislav Šaj.Humence 16 13 29 III.VT
6. 3 Škrabák Martin Sekule 12 15 27  
7. 7 Bartal Jozef Kuklov 15 11 26  
8. 10 Prstek Radovan Šaštín-Stráže 10 12 22  
9. 5 Betták Peter MVDr. Smolinské 10 9 19  
10. 4 Polák Ján Smolinské 7 11 18