Skúšky duričov - PZ Cerová, 9.-10.12.2017

„ Dámsky rozhodcovský zbor na skúškach duričov v Cerovej – Lieskovom „

Z poverenia Obvodnej poľovníckej komory Myjava a Senica usporiadalo v dňoch 9.-10.12.2017 Poľovnícke združenie Cerová skúšky duričov. Skúšky sa konali v poľovnom revíri Cerová, ktorý sa nachádza  na okrajoch Malých Karpát. I keď veterné, ale pekné počasie privítalo účastníkov dvojdňovej kynologickej akcie. Slávnostné zahájenie po odznení poľovníckych fanfár v podaní členov  PZ Cerová  Jána Staneka a Jána Konopu uskutočnil predseda PZ Ing. Miroslav Masár.

Privítal všetkých účastníkov skúšok  i spoločnej poľovačky na diviačiu zver. Osobitne však privítal rozhodcovský zbor, ktorý bol v histórii konania skúšok duričov čisto v dámskom zložení na čele s hlavnou  rozhodkyňou Mgr.Katarínou Malíkovou z Kežmarku.

V prvý deň vodiči absolvovali spoločnú poľovačku na diviačiu zver, po ktorej rozhodcovský zbor odskúšal drobné disciplíny. Druhý deň bol zahájený takzvanou skúškou odvahy v diviačom oplôtku  pri Smoleniciach, na ktorej však dvaja psi neobstáli. Posledná disciplína dohľadávka diviaka na nepofarbenej stope bola uskutočnená v PR Cerová časť Škriplík.

Celkovo bolo na skúšky duričov prihlásených 15 psov, nastúpilo 12. Dvaja neobstáli, 3 sa odhlásili a 1 vodič zo skúšok odstúpil. Deväť psov skúšky úspešne zvládlo a získalo tak potrebnú poľovnú upotrebiteľnosť a oprávnenie sa zúčastňovať spoločných poľovačiek na diviačiu zver a dohľadávku tejto zveri.

Poriadajúce PZ Cerová pripravilo pre všetkých účastníkov skúšok duričov upomienkové darčeky a pre prvých troch vodičov hodnotné ceny – poháre , ktoré budú ich majiteľom pripomínať tieto dva krásne dni na skutočne vydarenej a mimoriadnej kynologickej akcii v poľovnom revíri Cerová.

Poradie na prvých troch miestach bolo nasledovné : na prvom mieste skončila suka jazvečíka hrubosrstého CEDRA Orlie hniezdo, 198b., I.C s vodičom Ing. Petrom Križanom z Čakajoviec, na druhom mieste skončila suka slovenského kopova GITA z Halče 181b., I.C s vodičom Ing. Miroslavom Masárom z Cerovej a na treťom mieste sa umiestnila suka jazvečíka hrubosrstého TAGGY zo Šuchovho dvora, 160b., II.C s vodičom Danielom Bučkom z Hlohovca – Šulekova.

Skúšky duričov v PR Cerová boli v rámci OPK poslednou kynologickou akciou v roku 2017. Jedná sa skutočne o náročnú akciu, ktorá si vyžaduje zapojenie značného množstva obetavých ľudí, ktorí chcú podporiť poľovnícku kynológiu na Slovensku.

Poľovnícke združenie Cerová sa tejto úlohy zhostilo na výbornú a preto i touto cestou všetkým, ktorí sa podieľali na príprave a priebehu skúšok duričov OPK Myjava a Senica vyslovuje úprimné poďakovanie.

„ Poľovníckej kynológii zdar !“

 

 

                                                                       Jozef Bachratý

                                                                       Podpredseda OPK Myjava a Senica