Skúšky v brlohárení - Memoriál Jána Machatu III. ročník - PZ Bažantnica, 17.9.2017

 

Na základe poverenia Obvodnej poľovníckej komory Myjava a Senica uskutočnilo Poľovnícke združenie Senica Bažantnica dňa 17.9.2017 skúšky v brlohárení.

Skúšky sa konali  na umelom brlohu  nachádzajúcom sa na strelnici RgO SPZ v Senici, časť Čáčov.

PZ Senica Bažantnica tieto skúšky poriada dlhodobo, pričom sa o prípravu starali členovia PZ a osobitne  kynologický referent Ján Machata. Po jeho predčasnom odchode sa PZ Senica Bažantnica rozhodla s OPK Myjava a Senica, že tieto skúšky v brlohárení budú poriadať ako Memoriál Jána Machatu k uctení jeho pamiatky a poďakovaniu za všetko, čo pán Ján Machata vykonal v prospech poľovníctva a osobitne na poli poľovníckej kynológie. Ako výraz vďaky vždy po zahájení skúšok zástupcovia PZ odnesú položiť kyticu kvetov na hrob zosnulého Janka Machatu.

Samotné skúšky sa konali za celodenného dažďa, čo dosť sťažilo priebeh brlohárskych skúšok. Na priebehu skúšok a dodržiavanie skúšobného poriadku SPK dohliadal hlavný rozhodca Gabriel Ostatník z Bolerázu a Róbert Lackovič z Trakovíc.

Na skúšky sa prihlásilo 28 vodičov, nastúpilo 27. Trinásť  predvádzaných zverencov skončilo v I.cene,10 skončilo v II.cene a 4 na skúškach neobstáli.

Sedem vodičov bolo zo susednej Českej republiky.

PZ Senica Bažantnica sponzorsky zabezpečilo ceny pre prvých troch vodičov. Toto poradie bolo nasledovné:

Víťazom skúšok bola suka jagdterriera AMY z Veľkej Lúky 2 x I. cena s vodičom Pavlom Dankom z Dojča, na druhom mieste skončil pes jazvečík drsnosrstý DYK Lovida 2 x I. cena s vodičom Klárou Pěthalovou z Ostrožskej Lhoty (ČR) a tretia skončila suka jagdteriéra CESSI Svojnický ranč 2 x I. cena s vodičom Pavlom Dankom z Dojča.

Všetkým vodičom a rozhodcom zástupca OPK Myjava a Senica venoval na pamiatku knihy s poľovníckymi poviedkami.

Bodku za skúškami dal pán Jaroslav Jankovič z ZUŠ Senica ukážkovým zatrúbením poľovníckych signálov.

      Jozef Bachratý

                                             podpredseda OPK Myjava a Senica