OZNAM
KURZ 1PL v 2022 - ak máte záujemcov, treba zasielať prihlášky na kanceláriu 

Prihlášky do kurzu 1PL v 2022 zasielajte do 24.1.2022

začiatok - 19.2.2022

 
 

VITAJTE NA STRÁNKACH RgO SPZ SO SÍDLOM V SENICI

                                                      

 

 

 

 

 

 

                                       

 

 

                                                               Slovenská poľovnícka komora

                                                  organizačná zložka

                                   Obvodná poľovnícka komora Myjava a Senica

                                                              Hollého č. 750, 905 01 Senica

 

Plán

kynologických podujatí na rok

2022 poriadaných  KK OPK

 Myjava a Senica

 

 

1.)      Farbiarske skúšky malých plemien - FS MP

   03.09.2022 PZ Borský Mikuláš, garant Jozef Macek

 

 

2.)       Skúšky v brlohárení - BL memoriál  Jána Machatu VIII. ročník

         18.09.2022  PZ Senica – Bažantnica, garant Ing. Radovan Machata

 

 

3.)      Jesenné skúšky stavačov a malých plemien,retrívrov – JSSaMP,JSSR

         02.10. 2022  PZ Šaštín Stráže, garant Rastislav Macek

 

 

4.)       Farbiarske skúšky duričov - FD

         23.10. 2022             PZ Turá Lúka, garant Bc. Ján Smolíček

 

 

5.)      Predbežné skúšky farbiarov  – PF

 30.10.2022  PZ Cerová , garant Viliam Masár  

 

 

6.)     Skúšky duričov - SD

        26.-27.11.2022 PZ Moravský Sv. Ján, garantŠtefan Bada

      (konanie skúšok len za predpokladu plného naplnenia dvoch skupín)

 

 

7.)   Skúšky duričov – SD

     10.-11. 12. 2022 PZ Klenová Brezová pod Bradlom, garant Viliam Masár

         (konanie skúšok len za predpokladu plného naplnenia dvoch skupín)

 

 

 

 

      Viliam Masárv.r.                                                         Bachratý Jozef

       predseda KK OPK                                                    podpredseda OPK                                          

       Myjava a Senica                                                          Myjava a Senica

 

 

Vybavovanie PL pre CUDZINCOV

 

Ak idete vybavovať PL pre cudzinca je potrebné doložiť:

 

 

             - OP alebo PAS - doklad kde je adresa trvalého bydliska pri pase

             - PL fotokópia krajiny kde poľuje

             - poistenie - ak má svoje - musí byť preložené cudzojazyčné, ČR                    netreba

             - žiadosť o vydanie/ predĺženie PL

 

BEZ UVEDENÝCH POTREBNÝCH DOKLADOV PL NEVYDÁME, i keď už mal PL u nás vydaný- doklady je potrebné DOLOŽIŤ. 

 

Ďakujeme za pochopenie. 

 

 

 

METODICKÉ USMERNENIE PRE UŽÍVATEĽOV PR 

 
                                                                       Metodické usmernenie AMO_v2.pdf (1502657)
 
 
 

 

 

 

Súvislosť medzi poľovníctvom a ochranou prírode v Európe preukazuje veľká iniciatíva „Manifest Biodiverzity“

ts_manifest biodiverzity.pdf (281991)

 

úvislosť medzi poľovníctvom a ochranou prírode v Európe preukazuje veľká
 
iniciatíva „Manifest Biodiverzity“

 

 

 Poľovníci dnes odovzdali petíciu so 153-tisíc podpismi. www.spzse.sk/peticia/

 

Nové informačné letáky: www.spzse.sk/informacne-letaky/

 

Výnimka na výkon práva poľovníctva:

 

 

 

 

 

 

 
           Mimoriadne povolenie lovu raticovej zveri 2021.pdf 

 

 

www.facebook.com/rgospz.senica

 
 

 

 

 

 

 

Osveta

Výtvarná súťaž Zver v našich lesoch 2021

Stalo sa peknou tradíciou, že deti vo výtvarnej súťaži Zvieratká v našich lesoch stvárňujú formou výtvarných prác svoj vzťah k prírode a voľne žijúcej zveri. Prezentácia týchto prác sa následne organizuje počas poľovníckej výstavy trofejí ratickej zveri ulovenej v revíre okresov...

Výtvarná súťaž Zver v našich lesoch

VÝTVARNÁ SÚŤAŽ ZVER V NAŠICH LESOCH 12.10.2020 09:13      Regionálna organizácia Slovenského poľovníckeho zväzu so sídlom v Senici združuje poľovníkov z okresov Myjava a Senica. Pravidelne popri výstave trofejí zveri organizujeme výstavku výtvarných prác detí...