VITAJTE NA STRÁNKACH RgO SPZ SO SÍDLOM V SENICI

 

 

Stanovisko MPRV k spoločným poľovačkám počas lockdown-u

Vláda SR uznesením č. 804 zo 16.12.2020 obmedzila slobodu pohybu a pobytu zákazom vychádzania od 19. decembra 2020 v čase od 05.00 hod. do 01.00 hod. nasledujúceho dňa, obmedzenie končí uplynutím 29. decembra. V uznesení sú vymenované jednotlivé výnimky zo zákazu vychádzania. 

Účelom vydaného uznesenia je znížiť mobilitu občanov a zamedziť ich stretávaniu a zhromažďovaniu, s cieľom spomaliť šírenie COVID-19. V časti E v bode E.6 sa preto odporúča všetkým osobám vyhýbať sa blízkemu kontaktu osôb s inými osobami aj v exteriéri. Pri spoločných poľovačkách k takýmto kontaktom môže dochádzať.

Podľa posúdenia Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky nie je v predmetnom uznesení vlády výnimka zo zákazu vychádzania pre organizovanie spoločných poľovačiek.

Stanovisko SPK k spoločným poľovačkám

Na základe sprísnených protiepidemických opatrení schválených Vládou Slovenskej republiky (SR), kedy od soboty 19. decembra 2020 do 10. januára 2021 platí tzv. „lockdown“ a zákaz vychádzania vydávame toto stanovisko k organizovaniu spoločných poľovačiek.

Slovenská poľovnícka komora po konzultácii s Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, odborom poľovníctva, Vám oznamujeme nasledovné:
Vláda SR včera (16.12.2020) prijala uznesenie č. 804 (v prílohe), v ňom sú uvedené jednotlivé výnimky a odporúčania. Výnimku má pobyt v prírode, kde sa dá zahrnúť aj individuálna poľovačka. V časti E odporúča všetkým osobám vyhýbať sa blízkemu kontaktu osôb s inými osobami aj v exteriéri. Pri spoločných poľovačkách k týmto kontaktom môže dôjsť. Pre spoločné poľovačky v uznesení vlády nevidíme žiadnu možnosť výnimky.

Preto rozhodne neodporúčame, vzhľadom na vážnosť situácie, organizovať v tomto období spoločné poľovačky. Nie je žiaden relevantný dôvod organizovať spoločnú poľovačku práve v tomto období. Včera bolo MPRV SR vydané mimoriadne povolenie lovu v čase ochrany, jednak pre diviačiu zver, ale aj pre ostatnú raticovú zver, takže užívatelia poľovných revírov budú mať možnosť naďalej poľovať do 28.2.2021 a splniť tak plán chovu a lovu, ak ho doteraz ešte nesplnili. Takisto spoločné poľovačky budú môcť organizovať celoročne, nemusia to siliť práve v tomto vypätom období.

Vydané stanovisko Úradom verejného zdravotníctva SR k možnosti organizovania spoločných poľovačiek zo dňa 16.10.2020 je len stanoviskom a nie nariadením, či rozhodnutím, preto nemá žiadnu legislatívnu oporu v kritickom čase lockdownu vyhláseného Vládou SR.
Obmedzenie slobody pohybu a pobytu zákazom vychádzania platí od 19. decembra 2020 v čase od 05.00 hod. do 01.00 hod. nasledujúceho dňa, obmedzenie končí uplynutím 29. decembra 2020.

O definitívne stanovisko sme požiadali MPRV SR a po ich odpovedi Vás budeme okamžite informovať.

Všetkým prajeme v tomto čase hlavne veľa zdravia.

https://www.polovnickakomora.sk/sk/2186-stanovisko-k-spolocnym-polovackam.html

Uznesenie vlády SR č.804 z 16.12.2020.pdf 

 

 

KURZ pre získanie prvého poľovného lístku

Obvodná poľovnícka komora Myjava a Senica, oznamuje všetkým záujemcom, že v roku 2021 usporiada kurz pre uchádzačov pre získanie prvého poľovného lístku. Kurz sa uskutoční od mesiaca február zakončený skúškou z poľovníctva, skúškou na zbrojný preukaz s oprávnením na skupinu „D“ – výkon práva poľovníctva v mesiaci  apríl – máj 2022.

Záujemcovia o tento kurz sa môžu prihlásiť v kancelárii OPK Myjava a Senica, Hollého č.750, do 15.01.2021.

Bližšie informácie môžete získať na tel. č. 0905 / 545 955, 034/6514624.

Prihlášku nájdete na www.spzse.sk ( prihláška na prípravu na skúšky z poľovníctva ) a môžete ju zaslať i na email: senica@opk.sk

 
 
NOVINKA!
 
           Mimoriadne povolenie lovu raticovej zveri 2021.pdf 

 

 

Plán streleckých a kynologických podujatí na rok 2021 nájdete tu: www.spzse.sk/podujatia-propozicie/

 

 

Tréningy na strelisku Batéria v roku 2020 ukončené.

Ďakujeme za účasť a tešíme sa v novej streleckej sezóne 2021.

 

 

 

www.facebook.com/rgospz.senica