VITAJTE NA STRÁNKACH RgO SPZ SENICA      

     

 

PROPOZÍCIE 2023 Strelectvo a Kynológia sa nachádzajú v priečinku 

Podujatia a propozície

 

OZNAM

Prihlasovanie strelcov na VSP B-100 memoriál Jána Pánika 6.8.2023

Podmienky :

-         Nahlasovanie sa v termíne od 03.7. - 23.7.2023 vrátane, a to iba emailom na rospzsenica@slovanet.sk

-          Po nahlásení obdržíte email s podkladmi k platbe

-          Po úhrade a pripísaní štartovného na účet RgO SPZ Senica budete  prijatý na pretek

-          Platba musí byť pripísaná na účet do 25.7.2023

Platba musí byť pripísaná i z dôvodu vylosovania poradia , ktoré bude zverejnené na Fb RgO SPZ Senica a www.spzse.sk dňa 4.8.2023

 

Zahájenie TRÉNINGOV Batéria, strelnica Čáčov, piatok 21.4.2023 o 14:30 hod.

STRÁNKOVÉ dni a hodiny 

 
 

 

 

Osveta

Výtvarná súťaž Zver v našich lesoch 2021

Stalo sa peknou tradíciou, že deti vo výtvarnej súťaži Zvieratká v našich lesoch stvárňujú formou výtvarných prác svoj vzťah k prírode a voľne žijúcej zveri. Prezentácia týchto prác sa následne organizuje počas poľovníckej výstavy trofejí ratickej zveri ulovenej v revíre okresov...

Výtvarná súťaž Zver v našich lesoch

VÝTVARNÁ SÚŤAŽ ZVER V NAŠICH LESOCH 12.10.2020 09:13      Regionálna organizácia Slovenského poľovníckeho zväzu so sídlom v Senici združuje poľovníkov z okresov Myjava a Senica. Pravidelne popri výstave trofejí zveri organizujeme výstavku výtvarných prác detí...