BL 2018 IV. Ročník memoriál Jána Machatu, 16.9.2018

 

V súlade s Plánom kynologických podujatí na rok 2018 a poverenia Obvodnej poľovníckej komory  Myjava a Senica uskutočnilo Poľovnícke združenie Senica Bažantnica dňa 16.9.2018 skúšky v brlohárení „ Memoriál Jána Machatu IV. ročník „.

Skúšky sa konali  na umelom brlohu  nachádzajúcom sa na strelnici RgO SPZ v Senici,  časť Čáčov.

PZ Senica bažantnica tieto skúšky poriada dlhodobo, pričom sa o prípravu starali členovia PZ, a osobitne  kynologický referent Ján Machata. Po jeho predčasnom skone sa PZ Senica Bažantnica rozhodla s OPK Myjava a Senica, že tieto skúšky v brlohárení budú poriadať ako Memoriál Jána Machatu k uctení jeho pamiatky a poďakovaniu za všetko, čo pán Ján Machata vykonal v prospech poľovníctva a osobitne na poli poľovníckej kynológii. Ako výraz vďaky vždy po zahájení skúšok zástupcovia PZ odnesú položiť kyticu kvetov na hrob zosnulého Janka Machatu.

Samotné skúšky sa konali za dobrého počasia, čo prispelo k zdarnému priebehu  samotných skúšok v brlohárení.

Na priebeh  skúšok a dodržiavanie skúšobného poriadku SPK dohliadal hlavný rozhodca Gabriel  Ostatník z Bolerázu a Róbert Lackovič z Trakovíc.

Na skúšky sa prihlásilo 19 vodičov, nastúpilo 17. Trinásť psíkov skúšky absolvovalo v  I. cene, dvaja skončili v II. cene a 1 psík v III. cene a jeden psík na skúškach neobstál.

Päť vodičov bolo zo susednej Českej republiky.

PZ Senica Bažantnica sponzorsky zabezpečilo ceny pre prvých troch vodičov. Toto poradie bolo nasledovné:

Víťazom skúšok bola suka jagdterriera CESSIE Svojnický ranč v I. cene, s vodičom Pavlom Dankom z Dojča, na druhom mieste  skončila suka jagdterriera DIRA z Práteckého údolí I. cena, s vodičom Petrom Smutným z Miškovice ČR a tretia skončila suka foxterriera hladkosrstého CEDRA zo Sliezkeho potoka, I. cena s vodičom Kateřinou Denerovou z Bravatice ČR.

Všetkým vodičom a rozhodcom zástupca OPK Myjava a Senica venoval na pamiatku knihy o prírode.

Bodku za skúškami dal pán Jaroslav Jankovič z ZUŠ Senica ukážkovým zatrúbením poľovníckych signálov.

                                                             Jozef Bachratý

                                             podpredseda OPK Myjava a Senica