Brlohárske skúšky na strelnici v Senici 21.9.2014

Z poverenia Obvodnej poľovníckej komory pre okresy Myjava a Senica usporiadalo Poľovnícke združenie Senica – Bažantnica dňa 21.septembra 2014 na strelnici RgO SPZ v Senici, časť Čáčov brlohárske skúšky. Pri zahájení skúšok predsedom PZ ing.Vladimírom Holickým si účastníci uctili minútou ticha pána Jána Machatu, ktorý bol dlhoročným organizátorom týchto skúšok. Choroba a jeho nečakané úmrtie počas roka ukončilo jeho záslužnú činnosť na úseku poľovníckej kynológie.

   Na skúšky sa prihlásilo dvadsaťosem vodičov, nastúpilo dvadsaťpäť, medzi ktorými boli i vodiči zo susednej Českej republiky, nakoľko tento druh skúšok k výkonu potrebujú pre uchovnenie svojich štvornohých zverencov. Nad dodržiavaním regulérnosti skúšok dohliadal hlavný rozhodca p.Peter Psotný zo Starej Turej a p Ivan Kusenda z Nového Mesta nad Váhom.

Poriadajúce PZ Senica – Bažantnica pripravila pre prvých troch terrierov a prvých troch jazvečíkov darčeky a celkového víťaza hodnotné ceny, ktoré zástupca PZ ing.Radoslav Machata odovzdal pri vyhlasovaní výsledkov.

V kategórii teriérov sa najlepšie umiestnil pes jagdteriér Hard Catch Fleret Moravia s vodičom ing.Jiřím Novákom zo Židlochovic,ČR, ktorý sa stal zároveň i celkovým víťazom skúšok. Na druhom mieste skončila suka jagdteriéra Pedra Jasenovské vodopády s vodičom Martinom Ondriskom z Kútov a na treťom mieste skončila suka border terier Annie Bonus Venator s vodičom Pavlom Dankom z Dojča.

V kategórii jazvečíkov skončila na prvom mieste suka Charli Kamenný most s vodičom Jánom Kavickým z Vrboviec, na druhom mieste sa umiestnila suka Regina Kamenný potok vodič Miroslav Brzokoupil, Dolany, ČR a tretia skončila suka Aerin ze Švabinského vrchu vodič Pavel Škráček, Medlov u Uničova, ČR.

Z celkového počtu dvadsaťpäť zúčastnených psov, pätnásť skončilo v I.cene, sedem v II.cene, dvaja v III.cene a 1 suka neobstála.