Duričské skúšky v OPK pre okresy Myjava a Senica

Kynologická komisia OPK pre okresy Myjava a Senica usporiadala v mesiaci november 2014 dvoje duričské skúšky. Vďaka pochopeniu a ústretovosti funkcionárov ale i radových členov niektorých PZ v pôsobnosti OPK sa tak ešte dá zorganizovať takéto náročné dvojdňové skúšky, na ktorých štvornohí zverenci môžu získať poľovnú upotrebiteľnosť potrebnú pri účasti na spoločných poľovačkách na diviačiu zver.

Obidvoje skúšky ako hlavný rozhodca posudzoval pán Ostatník Gabriel z Bolerázu spolu s rozhodcovským zborom.

Prvé duričské skúšky sa uskutočnili v dňoch 22.-23.11. 2014 v poľovnom revíri PZ Jablonica. Predseda PZ pán Kabaňa Dušan v poľovníckom dome privítal 8 vodičov, rozhodcovský zbor a účastníkov spoločnej poľovačky, ktorou sa prvý deň skúšky začínali. Po absolvovaní skúšobných disciplín na druhý deň boli skúšky vyhlásením výsledkov a odovzdaním preukazov pôvodu, diplomom ukončené. Poradie na prvých troch miestach bolo nasledovné:

Na prvom mieste skončil pes, jazvečíkovitý durič Kony von Coburgwood 187b.,I. cena s vodičom Melichárkom Jánom z Turej Lúky, druhá skončila suka slovenského kopova Zumba Žabí potok 176b., I. cena s vodičom Eliášom Jánom z Vrboviec a na treťom mieste skončil pes jazvečíkovitý durič Istor spod Kavčiara 163b., II. cena s vodičom Kúdelom Matejom z Kostolného.

 Druhé duričské skúšky sa uskutočnili v dňoch 29.-30.11. 2014 v PR PS Kuklov. Účastníkov skúšok privítal v poľovníckom areáli PS Kuklov poľovnícky hospodár pán Jánsky Pavel. Tak ako v predchádzajúcich skúškach boli i tieto zahájené spoločnou poľovačkou, ktorú veľmi dobre organizačne zvládol vedúci poľovačky, tajomník PS pán Černý Jozef. Na týchto skúškach nastúpilo 6 vodičov. Tak ako i v PZ Jablonica bolo v každom pohone dostatok zveri a každý psík mal možnosť prísť s ňou do kontaktu. Skúška odvahy bola uskutočnená v diviačom oplôtku RgO SPZ v Borskom Petri u pána Macka Vladimíra. PS Kuklov okrem výborne zorganizovaných skúšok pripravilo pre prvých troch vodičov športové poháre, ktoré odovzdal tajomník PS Kuklov Černý Jozef. Toto poradie bolo nasledovné:

 Na prvom mieste skončil pes nemecký prepeličiar Jumbo z Chlum. Polesí 174b., I. cena s vodičom Mgr. Ňukovičom Branislavom z Rovenska, na druhom mieste skončil pes slovenský kopov Amor z Tamborovho dvora 171b., I. cena s vodičom Marečkom Petrom z Gbelov a tretí sa umiestnil pes slovenský kopov Hoky s vodičom Jonášom Michalom z Viesky pri Radošovciach. OPK pre okresy Myjava a Senica ďakuje PZ Jablonica a PS Kuklov za výborné zorganizovanie duričských skúšok a umožnenie trinástim psíkom získať tak potrebnú poľovnú upotrebiteľnosť.