Farbiarske skúšky duričov - PZ Turá Lúka, 21.10.2018

Slovenská poľovnícka komora – organizačná zložka, Obvodná poľovnícka komora Myjava a Senica, usporiadala v myjavskom regióne dňa 21.10.2018 farbiarske skúšky duričov. Organizáciou skúšok poverila Poľovnícke združenie Turá Lúka. Účastníkov skúšok privítal riaditeľ skúšok Bc.Ján Smolíček v peknom areáli poľovníckeho združenia a novej poľovníckej chate Lesanka.

Na skúšky bolo prihlásených trinásť vodičov  so svojimi zverencami z okresov Myjava  a Senica, ale i vzdialenejších okresov.

Nad regulárnosťou skúšok a dodržiavaním skúšobného poriadku SPK dohliadal zbor rozhodcov na čele s hlavným rozhodcom Ing. Jozefom Sedlačkom z Piešťan.

Poriadajúce PZ Turá Lúka sa zodpovedne postavilo k príprave i priebehu skúšok, čo sa prejavilo  i v úspešnosti predvádzaných psov a mimoriadnej spokojnosti všetkých účastníkov skúšok i početnej korony.

Všetkých trinásť psov a sučiek skúšky úspešne dokončilo  a tak v zmysle zákona o poľovníctve získali predpísanú poľovnú upotrebiteľnosť a oprávnenie na dohľadanie poranenej  diviačej zveri.

Poradie na prvých troch miestach bolo nasledovné : na prvom mieste skončila suka  jazvečíka hrubosrstého KITTI  Katökozi 82b., I. cena s vodičom Vladimírom Hudecom  z Piešťan, na druhom mieste skončila suka slovenského kopova AKY spod Mníchovej úboče 72b., I. cena s vodičom Viliamom  Masárom z Hradišťa pod Vrátnom a tretí skončil pes jazvečikovitý durič DÉMON z Chrástkovej 69b., I. cena  s vodičom Milanom Potúčkom z Priepasného.

Na záver skúšok hlavný rozhodca  Ing.Jozef Sedlačko poďakoval PZ Turá Lúka za výbornú organizáciu týchto skúšok. OPK Myjava a Senica sa k jeho poďakovaniu i touto cestou pripája.

 

                                                                          Jozef Bachratý

podpredseda OPK Myjava a Senica