Farbiarske skúšky duričov - PZ Turá Lúka 22.10.2017

Obvodná poľovnícka komora Myjava a Senica usporiadala dňa 22.októbra 2017 farbiarske skúšky duričov. Usporiadaním skúšok poverila PZ Turá Lúka.

Po odtrúbení poľovníckych signálov na slávnostnom zahájení všetkých účastníkov privítal v krásnom prostredí poľovníckeho areálu predseda PZ Turá Lúka Ing. Pavol Hrnčiar. Predstavil prítomných zástupcov OPK a rozhodcov delegovaných ústredím SPK Ing.Jozefa Sedlačka a Ladislava Noskoviča.

Na skúšky sa prihlásilo 9 vodičov so svojimi štvornohými zverencami. Poriadajúce PZ Turá Lúka pripravilo skúšky na veľmi dobrej úrovni, avšak celodenný dážď skúšky značne pre psíkov skomplikoval, hlavne na disciplíne dohľadanie diviaka na nepofarbenej stope. To sa napokon prejavilo i v samotnom hodnotení rozhodcovským zborom a iba jeden pes skončil v prvej cene. Ostatné psy skončili v II. a III.cene. Hlavné je však, že všetci skúšky úspešne zvládli a získali poľovnú upotrebiteľnosť a kvalifikáciu na dohľadávku poranenej diviačej zveri.

PZ Turá lúka pre prvých troch vodičov pripravila upomienkové  darčeky. Toto poradie bolo nasledovné: na prvom mieste skončila suka Hanoverského farbiara ALANA z Mravenčího vrchu 96b., I.c. s vodičom Ing.Jozefom Hílkom zo Štefanova, na druhom mieste skončila suka Welschspringera ORLAYA Seyles 62b., II.c s vodičkou Radkou Otrubčiakovou z Jablonky a tretí skončil pes jazvečík hrubosrstý HASAN Kamenný potok 60b., II.c s vodičom Milanom Mihálikom  zo Smolinského.

Na záver skúšok PZ Turá Lúka a OPK Myjava a Senica ocenilo všetkých účastníkov skúšok. Garantom skúšok bol kynologický referent PZ Turá Lúka Bc. Ján Smolíček, ktorému patrí naše poďakovanie za prípravu a organizáciu celých farbiarskych skúšok.  

                                          Jozef Bachratý

podpredseda OPK Myjava a Senica