Farbiarske skúšky duričov v PZ Turá Lúka 26.10.2014

Jednou z ďalších akcií z plánu činnosti kynologickej komisie Obvodnej poľovníckej komory pre okresy Myjava a Senica na rok 2014 bolo uskutočnenie farbiarskych skúšok duričov. Usporiadaním týchto skúšok bolo poverené PZ Turá Lúka z okresu Myjava, ktoré patrí do organizačnej štruktúry OPK pre okresy MY a SE.

Skúšky sa konali dňa 26.10. 2014 v poľovnom revíri PZ Turá Lúka za pekného počasia.

Po odtrúbení poľovníckych fanfár boli zahájené skúšky v poľovníckom areály pred chatou PZ Turá Lúka. Hlavným rozhodcom bol Ing.Jozef Sedlačko a Ladislav Noskovič, obaja z Piešťan. Na zahájení bol prítomný aj predseda kynologickej komisie OPK pán František Martiš, ktorý privítal prítomných rozhodcov a vodičov psov.

Skúšky mal pod patronátom kynologický referent PZ Turá Lúka Bc.Ján Smolíček, ktorý spolu s členmi PZ vytvoril výborné podmienky pre skúšky, čo sa pozitívne prejavilo na priebehu celých skúšok.

Na farbiarske skúšky duričov sa prihlásilo 9 vodičov so svojimi štvornohými zverencami.

Jeden pes neobstál, jeden pes sa umiestnil v II.cene a sedem psov sa umiestnilo v I. cene. Najlepší traja psy boli nemecký prepeličiar s vodičom Štefanom Badom z PZ Kúty, druhý bol jazvečíkovitý durič s vodičom Jánom Melichárkom z PZ Turá Lúka a tretí skončil jazvečík krátkosrstý trpasličí s vodičom JUDr. Ivan Dujka z PZ VPP Branč.

 Poriadajúce PZ Turá Lúka pripravilo pre prvých troch vodičov vecné ceny a poháre.

 Celkový dobrý dojem dotvorilo i príjemné posedenie a pripravené poľovnícke špeciality v chate „ Lesanka „ PZ Turá Lúka.